UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------ ---------------------------------------
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Đào Minh  Đức
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Đào Minh  Đức Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 25/09/1984 Nơi sinh: Can Lộc - Hà Tĩnh
Quê quán: Can Lộc - Hà Tĩnh
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2013, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa kỹ thuật công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 68 Phạm Như Xương, Tp Đà Nẵng
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0905423314
Fax:  Email: dmduc@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Ngành học: Cơ điện tử
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2007
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Sản xuất tự động Năm cấp bằng: 2013
Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Anh văn Mức độ sử dụng: Bậc 4

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2007 – Đến nay Khoa Kỹ thuật công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Nghiên cứu ứng dụng khí nén trong điều khiển vị trí xylanh. 2012-2013 Cấp Trường Chủ trì
 2 Nghiên cứu ứng dụng cơ cấu PAM trên thiết bị tập phục hồi chức năng 2014-2015 Cấp Trường Chủ trì
 3 Ứng dụng cảm biến EMG để đánh giá kết quả tập phục hồi chức năng 2016-2017 Cấp Trường Chủ trì
 4 Nghiên cứu chế tạo thiết bị hỗ trợ tập phục hồi chức năng chi dưới 2017-2020 Cấp Tỉnh Chủ trì
 5 Thiết kế, chế tạo bộ thực hành phục vụ đào tạo IoT (Internet of Things) cho sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử” 2021-2022 Cấp cơ sở Thành viên chính
 6 Thiết kế và chế tạo mô hình dạy học điện khí nén–PLC 2022-2023 Cấp cơ sở Chủ trì
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Nghiên cứu điều khiển vị trí xy lanh khí nén khi sử dụng van tỷ lệ MPYE Festo 2012  Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 6 về Cơ Điện tử -2012
2  Nghiên cứu đáp ứng quá độ của mô hình điều khiển vị trí xylanh khí nén bằng phương pháp điều khiển trượtv 2013  Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Cơ Khí VCM-2013
3  Nghiên cứu ứng dụng của khí nén trong điều khiển vị trí xylanh 2013  Tạp khí khoa học trường Đại học Phạm Văn Đồng
4  Nghiên cứu đáp ứng quá độ của cơ cấu uốn trong máy uốn ống thủy lực 2014  Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về Cơ Điện tử-2014
5  Nghiên cứu đáp ứng quá độ của cơ cấu tập phục hồi chức năng cánh tay khi sử dụng cơ cấu PAM 2015  Kỷ yếu Hội nghị Cơ khí toàn quốc lần thứ 4- 2015
6  Nghiên cứu đáp ứng của cơ cấu tập phục hồi chức năng chi dưới 2016  Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ Điện tử -2016
7  Nghiên cứu đáp ứng quá độ của cơ cấu tập phục hồi chức năng cánh tay khi sử dụng xylanh khí nén 2016  Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ Điện tử - 2016
8  Study on The Respone of The Lower Limb Rehabilitation Actuator Using Pneumatic Cylinder 2017  Proceeding of the 2017 International conference on Mechatronic technology
9  Research on reading muscle signals from the EMG sensor during knee flexion- extension using the Arduino Uno controller 2017  Proceeding of the 2017 International conference on Avanced technologies for communications
Tác giả (*) hoặc nhóm tác giả:
Nơi đăng:
Số, từ, đến trang, năm:
Lĩnh vực, Loại, Thể loại:
Tóm tắt tiếng Việt:
Tóm tắt tiếng Anh:

10  Research on Control Actuator Rehabilitation for Knee Flexion - Extension using The Arduino Uno Controller 2018  Proceeding of International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development, Da Nang, Vietnam on May 18-19, 2018.
11  Study on Response of Knee Rehabilitation Actuator using PID Controller 2018   Proceeding of International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD).
12  Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển trượt cho thiết bị tập phục hồi chức năng khớp gối sử dụng khí nén 2018  Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 5 VCME 2018.
13  Study on Ankle Rehabilitation Device Using Linear Motor 2019  IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE
14  A Study on the Response of the Rehabilitation Lower Device using Sliding Mode Controller 2021  Engineering, Technology & Applied Science Research, vol.11(4), pp 7746-7751
15  Study on the Lower Extremity Rehabilitation Device RHleg 2021  International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE)
16  Study on the ankle rehabilitation device 2022  Archive of Mechanical Engineering (AME)
17  A Dynamic Analysis and Realization of Diodontiform Fish Robot 2023  2023 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC)

Quảng Ngãi, ngày      tháng      năm
Xác nhận của lãnh đạo trường Người khai kí tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)