LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Đào Minh  Đức
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Đào Minh  Đức Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 25/09/1984 Nơi sinh: Can Lộc - Hà Tĩnh
Quê quán: Can Lộc - Hà Tĩnh
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2013, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa kỹ thuật công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 68 Phạm Như Xương, Tp Đà Nẵng
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0905423314
Fax:  Email: dmduc@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Ngành học: Cơ điện tử
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2007
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Sản xuất tự động Năm cấp bằng: 2013
Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Anh văn Mức độ sử dụng: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2007 – Đến nay Khoa Kỹ thuật công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Nghiên cứu ứng dụng khí nén trong điều khiển vị trí xylanh. 2012-2013 Cấp Trường Chủ trì
 2 Nghiên cứu ứng dụng cơ cấu PAM trên thiết bị tập phục hồi chức năng 2015 Cấp Trường Chủ trì
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Nghiên cứu điều khiển vị trí xy lanh khí nén khi sử dụng van tỷ lệ MPYE Festo 2012  Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 6 về Cơ Điện tử -2012
2  Nghiên cứu đáp ứng quá độ của mô hình điều khiển vị trí xylanh khí nén bằng phương pháp điều khiển trượtv 2013  Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Cơ Khí VCM-2013
3  Nghiên cứu ứng dụng của khí nén trong điều khiển vị trí xylanh 2013  Tạp khí khoa học trường Đại học Phạm Văn Đồng
4  Nghiên cứu đáp ứng quá độ của cơ cấu uốn trong máy uốn ống thủy lực 2014  Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về Cơ Điện tử-2014
5  Nghiên cứu đáp ứng quá độ của cơ cấu tập phục hồi chức năng cánh tay khi sử dụng cơ cấu PAM 2015  Kỷ yếu Hội nghị Cơ khí toàn quốc lần thứ 4- 2015
6  Nghiên cứu đáp ứng của cơ cấu tập phục hồi chức năng chi dưới 2016  Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ Điện tử -2016
7  Nghiên cứu đáp ứng quá độ của cơ cấu tập phục hồi chức năng cánh tay khi sử dụng xylanh khí nén 2016  Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ Điện tử - 2016