Thứ bảy, 09/12/2023     Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức KỶ NIỆM: 41 năm thành lập và phát triển - 10 năm thành lập Trường Đại học Phạm Văn Đồng - 70 năm Trường Trung học Bình dân Miền nam Trung bộ **** Đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất **** Công bố trường đạt chuẩn Chất lượng Giáo dục
Tìm kiếm:    
Thư ngỏ  Thông báo Kế hoạch Chương trình Video Hình ảnh Cựu HSSV
 ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
     Danh sách tốt nghiệp năm 2016 Khoa Sư phạm Tự Nhiên 16:49 15/08/2017 [674]

TT HTSV&QHDN
 
Các tin khác liên quan :

       Danh sách tổng hợp sinh viên tốt nghiệp năm 2014 14:43 03/10/2017 [682]


      Danh sách tổng hợp sinh viên tốt nghiệp năm 2015 16:27 28/08/2017 [672]


      Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2015 15:19 28/08/2017 [672]


      Danh sách tổng hợp sinh viên tốt nghiệp năm 2016 15:34 16/08/2017 [672]


      Danh sách tốt nghiệp năm 2016 Khoa Công Nghệ Kỹ Thuật 16:51 15/08/2017 [672]


      Danh sách tốt nghiệp năm 2016 Khoa Công Nghệ Thông Tin 16:51 15/08/2017 [671]


      Danh sách tốt nghiệp năm 2016 Khoa Ngoại Ngữ 16:50 15/08/2017 [672]


      Danh sách tốt nghiệp năm 2016 Khoa Sư phạm Xã Hội 16:50 15/08/2017 [671]


      Danh sách tốt nghiệp năm 2016 Khoa Kinh tế 16:49 15/08/2017 [673]


      Danh sách tốt nghiệp năm 2016 Khoa Cơ Bản 16:47 15/08/2017 [674]


TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
509 PHAN ĐÌNH PHÙNG, TP QUẢNG NGÃI