Thứ sáu, 22/09/2023     Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức KỶ NIỆM: 41 năm thành lập và phát triển - 10 năm thành lập Trường Đại học Phạm Văn Đồng - 70 năm Trường Trung học Bình dân Miền nam Trung bộ **** Đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất **** Công bố trường đạt chuẩn Chất lượng Giáo dục
Tìm kiếm:    
Thư ngỏ  Thông báo Kế hoạch Chương trình Video Hình ảnh Cựu HSSV
 ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
     Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2015 15:19 28/08/2017 [448]

 Danh sách sinh viên tốt nghiệp khoa Cơ bản năm 2015

 

 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Khoa Công Nghệ thông tin năm 2015

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Khoa Kinh tế năm 2015

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Khoa Kỹ thuật Công nghệ năm 2015

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Khoa Ngoại ngữ năm 2015

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Khoa Sư phạm Tự nhiên năm 2015

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Khoa Sư phạm Xã hội năm 2015

TT HTSV&QHDN
 
Các tin khác liên quan :

       Danh sách tổng hợp sinh viên tốt nghiệp năm 2014 14:43 03/10/2017 [449]


      Danh sách tổng hợp sinh viên tốt nghiệp năm 2015 16:27 28/08/2017 [447]


      Danh sách tổng hợp sinh viên tốt nghiệp năm 2016 15:34 16/08/2017 [447]


      Danh sách tốt nghiệp năm 2016 Khoa Công Nghệ Kỹ Thuật 16:51 15/08/2017 [447]


      Danh sách tốt nghiệp năm 2016 Khoa Công Nghệ Thông Tin 16:51 15/08/2017 [447]


      Danh sách tốt nghiệp năm 2016 Khoa Ngoại Ngữ 16:50 15/08/2017 [447]


      Danh sách tốt nghiệp năm 2016 Khoa Sư phạm Xã Hội 16:50 15/08/2017 [447]


      Danh sách tốt nghiệp năm 2016 Khoa Sư phạm Tự Nhiên 16:49 15/08/2017 [447]


      Danh sách tốt nghiệp năm 2016 Khoa Kinh tế 16:49 15/08/2017 [447]


      Danh sách tốt nghiệp năm 2016 Khoa Cơ Bản 16:47 15/08/2017 [447]


TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
509 PHAN ĐÌNH PHÙNG, TP QUẢNG NGÃI