Thứ sáu, 01/03/2024    
Tìm kiếm:    
 THÔNG BÁO
     Thông báo về việc đóng góp Quỹ phụng dưỡng Bà mẹ VNAH; Quỹ hỗ trợ đặc biệt; Quỹ tình thương; Quỹ Mái ấm Công đoàn năm 2018 09:38 18/04/2018 [1219]
  
     Số 21/TB-CĐCS ngày 27/3/2018

 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo tổ chức giải Bóng chuyền, Cầu lông Nhân Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023) 17:45 04/11/2023 [1221]


      Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng Hai giỏi trong nữ CBVCLĐ năm học 2022-2023 10:15 04/10/2023 [1219]


      Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng của Công đoàn cơ sở năm học 2022-2023 10:13 04/10/2023 [1219]


      Thông báo tham gia cuộc thi viết Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 06:11 27/09/2023 [1219]


      Kế hoạch Công tác Công đoàn năm học 2023-2024 08:52 20/09/2023 [1220]


      Các kế hoạch tổng kết công tác Công đoàn năm học: 2022-2023 17:14 10/07/2023 [1219]


      Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp 10:37 31/03/2023 [1219]


      Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng hai giỏi ` Giỏi việc nước, đảm việc nhaf` trong nữ CBVCLĐ năm học 2018-2019 10:06 07/10/2019 [1220]


      Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng CĐCS năm học 2018-2019 10:04 07/10/2019 [1220]


      Thông báo v/v phân công nhiệm vụ UVBTV, UVBCH CĐCS trường nhiệm kỳ 2017-2022 08:17 27/08/2019 [1218]


      Kế hoạch Tổng kết công tác Nữ công năm học 2018-2019 08:14 27/08/2019 [1218]


      Kế hoạch tổng kết công tác Công đoàn năm học 2018-2019 08:46 26/08/2019 [1218]


      Hướng dẫn bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng Hai giỏi ` Giỏi việc trường, đảm việc nhà 08:44 26/08/2019 [1218]


      Vận động công chức, viên chức ủng hộ kinh phí xây dựng ` Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam` trên Quần đảo Trường Sa 15:59 09/10/2018 [1219]


      Thông báo về việc tổ chức giải bóng chuyền nữ, bóng đá nam Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, 132 năm Ngày Quốc tế Lao động, Đại hội XIII Công đoàn tỉnh 09:47 18/04/2018 [1219]

       Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT CĐCS Trường ĐH Phạm Văn Đồng Khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 09:45 18/04/2018 [1219]
       Thông báo về việc quy định nội dung và định mực chi tài chính công đoàn của CĐCS khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 09:40 18/04/2018 [1219]
       Quyết định về việc ban hành Quy định hệ số phụ cấp cho cán bộ công đoàn, chế độ bồi dưỡng hội nghị, hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với CĐBP trực thuộc CĐCS khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 09:36 18/04/2018 [1219]
       Thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 09:34 18/04/2018 [1220]
       Quyết định về việc ban hành Quy định thu-chi Quỹ tình thương, Quỹ hỗ trợ đặc biệt của CĐCS khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 09:32 18/04/2018 [1221]
       Quyết định về việc ban hành Quy định và hoạt động của Ban Thi đua CĐCS khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 09:30 18/04/2018 [1219]
       Quyết định về việc thành lập Ban Văn thể CĐCS khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 09:28 18/04/2018 [1219]
       Quyết định về việc thành lập Ban Nữ công CĐCS khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 09:27 18/04/2018 [1218]
       Quyết định về việc thành lập Ban Thi đua CĐCS khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 09:26 18/04/2018 [1218]
       Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn CS khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 09:23 18/04/2018 [1219]
       Thông báo v/v đóng góp Quỹ hỗ trợ đặc biệt và Quỹ tình thương năm 2015 10:03 11/05/2015 [1220]
       Thông báo v/v xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" 08:41 30/03/2015 [1220]
       Thông báo v/v tổ chức hoạt động kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và 1075 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng 08:36 04/03/2015 [1219]


 Tin mới nhất
 
 Thông báo tổ chức giải Bóng chuyền, Cầu lông Nhân Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)
 Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng Hai giỏi trong nữ CBVCLĐ năm học 2022-2023
 Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng của Công đoàn cơ sở năm học 2022-2023
 Thông báo tham gia cuộc thi viết Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 Kế hoạch Công tác Công đoàn năm học 2023-2024
 Các kế hoạch tổng kết công tác Công đoàn năm học: 2022-2023
 Các Quyết định Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở trường 2023-2028
 Ban chấp hành Công đoàn CS Trường nhiệm kỳ 2023-2028
 Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
 Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028, những đề xuất và kiến nghị

 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) 3824044; Email: congdoan@pdu.edu.vn