Thứ hai, 26/09/2022    
Tìm kiếm:    
 THÔNG BÁO
     Thông báo về việc đóng góp Quỹ phụng dưỡng Bà mẹ VNAH; Quỹ hỗ trợ đặc biệt; Quỹ tình thương; Quỹ Mái ấm Công đoàn năm 2018 09:38 18/04/2018 [687]
  
     Số 21/TB-CĐCS ngày 27/3/2018

 
Các tin khác liên quan :

      Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng hai giỏi ` Giỏi việc nước, đảm việc nhaf` trong nữ CBVCLĐ năm học 2018-2019 10:06 07/10/2019 [545]


      Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng CĐCS năm học 2018-2019 10:04 07/10/2019 [510]


      Thông báo v/v phân công nhiệm vụ UVBTV, UVBCH CĐCS trường nhiệm kỳ 2017-2022 08:17 27/08/2019 [523]


      Kế hoạch Tổng kết công tác Nữ công năm học 2018-2019 08:14 27/08/2019 [508]


      Kế hoạch tổng kết công tác Công đoàn năm học 2018-2019 08:46 26/08/2019 [528]


      Hướng dẫn bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng Hai gỏi ` Giỏi việc trường, đảm việc nhà" trong nữ VCLĐ của CĐCS trường năm học 2018-2019 08:44 26/08/2019 [482]


      Vận động công chức, viên chức ủng hộ kinh phí xây dựng ` Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam` trên Quần đảo Trường Sa 15:59 09/10/2018 [754]


      Thông báo về việc tổ chức giải bóng chuyền nữ, bóng đá nam Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, 132 năm Ngày Quốc tế Lao động, Đại hội XIII Công đoàn tỉnh 09:47 18/04/2018 [679]


      Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT CĐCS Trường ĐH Phạm Văn Đồng Khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 09:45 18/04/2018 [653]


      Thông báo về việc quy định nội dung và định mực chi tài chính công đoàn của CĐCS khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 09:40 18/04/2018 [698]


      Quyết định về việc ban hành Quy định hệ số phụ cấp cho cán bộ công đoàn, chế độ bồi dưỡng hội nghị, hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với CĐBP trực thuộc CĐCS khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 09:36 18/04/2018 [603]


      Thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 09:34 18/04/2018 [675]


      Quyết định về việc ban hành Quy định thu-chi Quỹ tình thương, Quỹ hỗ trợ đặc biệt của CĐCS khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 09:32 18/04/2018 [681]


      Quyết định về việc ban hành Quy định và hoạt động của Ban Thi đua CĐCS khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 09:30 18/04/2018 [608]


      Quyết định về việc thành lập Ban Văn thể CĐCS khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 09:28 18/04/2018 [568]

       Quyết định về việc thành lập Ban Nữ công CĐCS khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 09:27 18/04/2018 [601]
       Quyết định về việc thành lập Ban Thi đua CĐCS khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 09:26 18/04/2018 [547]
       Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn CS khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 09:23 18/04/2018 [503]
       Thông báo v/v đóng góp Quỹ hỗ trợ đặc biệt và Quỹ tình thương năm 2015 10:03 11/05/2015 [1076]
       Thông báo v/v xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" 08:41 30/03/2015 [1201]
       Thông báo v/v tổ chức hoạt động kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và 1075 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng 08:36 04/03/2015 [1270]


 Tin mới nhất
 
 Thông báo về việc quy định nội dung và định mức thu chi tài chính
 Quyết định v/v ban hành Quy định bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
 Quyết định về việc ban hành Quy định thu-chi Quỹ tình thương, Quỹ hỗ trợ đặc biệt, Quỹ phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng
 Thông báo v/v triễn khai chương trình phúc lợi cho Đoàn viên Công đoàn và người lao động
 Thông báo v/v tổ chức hoạt động Ngày Phụ Nữ Việt Nam năm 2019
 Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng hai giỏi ` Giỏi việc nước, đảm việc nhaf` trong nữ CBVCLĐ năm học 2018-2019
 Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng CĐCS năm học 2018-2019
 Thông báo v/v phân công nhiệm vụ UVBTV, UVBCH CĐCS trường nhiệm kỳ 2017-2022
 Kế hoạch Tổng kết công tác Nữ công năm học 2018-2019
 Kế hoạch tổng kết công tác Công đoàn năm học 2018-2019

 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) 3824044; Email: congdoan@pdu.edu.vn