Thứ hai, 24/01/2022    
Tìm kiếm:    


 MẪU ĐIỂM HỌC TẬP
     Danh sách và Mẫu F1 các HP môn CHUNG tự chọn HK2-2021-2022 (các lớp CHÍNH QUI)

 MẪU ĐIỂM RÈN LUYỆN
     BIEU MAU DIEM REN LUYEN HOC KY. new (bắt đầu từ năm học 2016-2017)
 MẪU ĐƠN CỦA HSSV
     Giấy xác nhận HSSV ngoại trú (Mẫu 3B)

 NĂM HỌC 2021-2022
     Kế hoạch năm học 2021-2022

 


 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
     CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 THÔNG TIN CÁ NHÂN
     Danh bạ điện thoại Khoa Ngoại ngữ

 ĐẠI HỌC
     Chương trình đào tạo đại học tiếng Anh hệ chính quy

 CAO ĐẲNG
     Chương trình cao đẳng tiếng Anh hệ chính quy

 LIÊN QUAN ĐẾN HSSV
     QD433_HOC BONG KHUYEN KHICH HOC TAP SINH VIEN HKII-2020-2021 của Trường

 LIÊN QUAN ĐẾN CBGV
     TB 560 của Trường về việc triển khai ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" trên thiết bị di động.

 CÔNG ĐOÀN
     TB tham gia dự thi online về Bộ Luật Lao động 2019 của Liên đoàn Lao động Tỉnh

 ĐOÀN THANH NIÊN
     CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

 HSSV

 CBGV
     Kế hoạch tổ chức Hội thảo tháng 5/2019

 TIN TỨC TRONG TRƯỜNG
     Thông báo ĐKHP được mở (có bổ sung SV đăng ký sau) HKI-2021-2022.From Minh ĐT

 TIN TỨC CỦA KHOA
     TKB tuần 25 HK2 bắt đầu thực hiện từ ngày 17.01.2022 from Phòng Đào tạo

 Tin mới nhất
 
 Danh sách và Mẫu F1 các HP môn CHUNG tự chọn HK2-2021-2022 (các lớp CHÍNH QUI)
 TKB tuần 25 HK2 bắt đầu thực hiện từ ngày 17.01.2022 from Phòng Đào tạo
 TKB tuần 24 HK2 bắt đầu thực hiện từ ngày 10.01.2022 from Phòng Đào tạo
 Danh sách phòng thi tất cả các học phần (kể cả HỌC LẠI) của 02 lớp DAH21, DALV21-HKI-2021-2022
 TKB&PPHHK1-2021-2022 tuan 23 (03-1-2022) from P.DT
 Danh sách các HP/Môn học (File F1) HK1-2021-2022 của các lớp DSA21, DTA21, DAH21, DALV21
 Danh sách phòng thi (ONLINE) HKI-2021-2022 của 02 lớp DAH20A, DAH20B
 TKB tuần 21, 2021-2022 thực hiện từ ngày 20.12.2021 from P.ĐT
 Lịch thi HKI-2021-2022 02 lớp DALV20A, DALV20B (có bổ sung 02 Môn thi thuộc LỚP RIÊNG)
 Danh sách phòng thi HKI-2021-2022 của 02 lớp DALV20A, DALV20B

 Tiêu điểm
 
 Danh sách và Mẫu F1 các HP môn CHUNG tự chọn HK2-2021-2022 (các lớp CHÍNH QUI)
 TKB tuần 25 HK2 bắt đầu thực hiện từ ngày 17.01.2022 from Phòng Đào tạo
 TKB tuần 24 HK2 bắt đầu thực hiện từ ngày 10.01.2022 from Phòng Đào tạo
 Danh sách phòng thi tất cả các học phần (kể cả HỌC LẠI) của 02 lớp DAH21, DALV21-HKI-2021-2022
 TKB&PPHHK1-2021-2022 tuan 23 (03-1-2022) from P.DT
 Danh sách các HP/Môn học (File F1) HK1-2021-2022 của các lớp DSA21, DTA21, DAH21, DALV21
 Danh sách phòng thi (ONLINE) HKI-2021-2022 của 02 lớp DAH20A, DAH20B
 TKB tuần 21, 2021-2022 thực hiện từ ngày 20.12.2021 from P.ĐT
 Lịch thi HKI-2021-2022 02 lớp DALV20A, DALV20B (có bổ sung 02 Môn thi thuộc LỚP RIÊNG)
 Danh sách phòng thi HKI-2021-2022 của 02 lớp DALV20A, DALV20B

 

Bản quyền thuộc khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Phạm Văn Đồng

ĐT: 0553 828 481