Thứ ba, 21/03/2023    
Tìm kiếm:    
 VĂN BẢN, BIỂU MẪU
     Các biểu mẫu 10:10 25/12/2014 [4046]
   Biên bản đề nghị của Ban Chấp hành 
 Biên bản đề nghị  của Nữ công Công đoàn bộ phận
 Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm hoc.....; Chương trình công tác Công đoàn năm học......
 Danh sách đề nghị :Tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua và đề nghị hình thức khen thưởng
 Danh sách đề nghị : Tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua, khen thưởng phong trào thi đua hai giỏi, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm học…
 Biên bản họp Ban chấp hành hay Công đoàn bộ phận
 Biên bản họp định kỳ
 Đơn xin gia nhập Công đoàn
Mẫu thăm hỏi
Mẫu cấp thẻ đoàn viên công đoàn
Phụ lục Mẫu kê khai đoàn viên
 


 Tin mới nhất
 
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Tổ chức Hành chính thành công tốt đẹp
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Kinh tế thành công tốt đẹp
 Hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Sư phạm Tự nhiên thành công tốt đẹp
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Sư phạm Xã hội thành công tốt đẹp
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Kỹ thuật Công nghệ thành công tốt đẹp
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Khoa Giáo dục Thể chât-Quốc phòng An ninh thành công tốt đẹp
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Công nghệ Thông tin thành công tốt đẹp
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Công tác Sinh viên thành công tốt đẹp.
 Ban chấp hành Công đoàn CS Trường nhiệm kỳ 2017-2022

 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) 3824044; Email: congdoan@pdu.edu.vn