Thứ tư, 04/10/2023    
Tìm kiếm:    
 VĂN BẢN, BIỂU MẪU
     Các biểu mẫu 10:10 25/12/2014 [519]
   Biên bản đề nghị của Ban Chấp hành 
 Biên bản đề nghị  của Nữ công Công đoàn bộ phận
 Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm hoc.....; Chương trình công tác Công đoàn năm học......
 Danh sách đề nghị :Tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua và đề nghị hình thức khen thưởng
 Danh sách đề nghị : Tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua, khen thưởng phong trào thi đua hai giỏi, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm học…
 Biên bản họp Ban chấp hành hay Công đoàn bộ phận
 Biên bản họp định kỳ
 Đơn xin gia nhập Công đoàn
Mẫu thăm hỏi
Mẫu cấp thẻ đoàn viên công đoàn
Phụ lục Mẫu kê khai đoàn viên
 


 Tin mới nhất
 
 Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng Hai giỏi trong nữ CBVCLĐ năm học 2022-2023
 Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng của Công đoàn cơ sở năm học 2022-2023
 Thông báo tham gia cuộc thi viết Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 Kế hoạch Công tác Công đoàn năm học 2023-2024
 Các kế hoạch tổng kết công tác Công đoàn năm học: 2022-2023
 Các Quyết định Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở trường 2023-2028
 Ban chấp hành Công đoàn CS Trường nhiệm kỳ 2023-2028
 Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
 Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028, những đề xuất và kiến nghị
 Hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam

 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) 3824044; Email: congdoan@pdu.edu.vn