Thứ tư, 06/07/2022    
Tìm kiếm:    
 VĂN BẢN, BIỂU MẪU
     Các biểu mẫu 10:10 25/12/2014 [3763]
   Biên bản đề nghị của Ban Chấp hành 
 Biên bản đề nghị  của Nữ công Công đoàn bộ phận
 Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm hoc.....; Chương trình công tác Công đoàn năm học......
 Danh sách đề nghị :Tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua và đề nghị hình thức khen thưởng
 Danh sách đề nghị : Tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua, khen thưởng phong trào thi đua hai giỏi, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm học…
 Biên bản họp Ban chấp hành hay Công đoàn bộ phận
 Biên bản họp định kỳ
 Đơn xin gia nhập Công đoàn
Mẫu thăm hỏi
Mẫu cấp thẻ đoàn viên công đoàn
Phụ lục Mẫu kê khai đoàn viên
 


 Tin mới nhất
 
 Thông báo về việc quy định nội dung và định mức thu chi tài chính
 Quyết định v/v ban hành Quy định bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
 Quyết định về việc ban hành Quy định thu-chi Quỹ tình thương, Quỹ hỗ trợ đặc biệt, Quỹ phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng
 Thông báo v/v triễn khai chương trình phúc lợi cho Đoàn viên Công đoàn và người lao động
 Thông báo v/v tổ chức hoạt động Ngày Phụ Nữ Việt Nam năm 2019
 Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng hai giỏi ` Giỏi việc nước, đảm việc nhaf` trong nữ CBVCLĐ năm học 2018-2019
 Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng CĐCS năm học 2018-2019
 Thông báo v/v phân công nhiệm vụ UVBTV, UVBCH CĐCS trường nhiệm kỳ 2017-2022
 Kế hoạch Tổng kết công tác Nữ công năm học 2018-2019
 Kế hoạch tổng kết công tác Công đoàn năm học 2018-2019

 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) 3824044; Email: congdoan@pdu.edu.vn