Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ bảy, 19/06/2021     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên .
Tìm kiếm:    
 CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC
     Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 11:03 25/08/2018 [525]

- Căn cứ Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ Về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC (Xem nội dung Thông tư) ngày 31/12/2013 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương Binh và xã hội, Bộ Tài chính về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật (có hiệu lực từ ngày 05/3/2014); 

Phòng Công tác HSSV thông báo đến các sinh viên đối tượng người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thông tin chính sách như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH
Sinh viên hệ chính quy là người khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo

II. MỨC HỖ TRỢ VÀ HỒ SƠ
1. Chính sách về học phí (MGHP): được miễn, giảm học phí theo nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013
2. Chính sách về Trợ cấp xã hội (TCXH): sinh viên bị tàn tật, khuyết tật trên 41% được hưởng trợ cấp xã hội 100.000đ/tháng, cấp 12 tháng/năm học. (Theo thông báo số 41/TB-KHTN-CTSV)
3. Chính sách về học bổng: được hưởng học bổng mỗi tháng bằng 80% mức lương cơ sở theo quy định của chính phủ trong từng học kỳ, cấp 10 tháng/năm học.
4. Chính sách về hỗ trợ phương tiện và đồ dùng học tập: được hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập 1.000.000đ/người/năm học.

Thủ tục hồ sơ (nộp 01 bộ hồ sơ khác với hồ sơ  MGHP và TCXH):
- Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Nhà nước (Mẫu số 01 - Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012). (Download mẫu tại đây)
- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng); (Download mẫu tại đây)

III. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP KINH PHÍ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
- Sinh viên bỏ học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học thì không được nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập kể từ thời điểm Quyết định kỷ luật có hiệu lực
- Sinh viên bị đình chỉ học tập (có thời hạn) thì không được nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập trong thời gian bị đình chỉ, trừ trường hợp dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại, lưu ban hoặc dừng học vì lý do khách quan được nhà trường xác nhận
Lưu ý:
- Hồ sơ phải được nộp lại theo từng năm.
- Các bản sao đều có chứng thực, đóng giáp lai và có giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký và đóng dấu.

 

 
Các tin khác liên quan :

      Chính sách giáo dục đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 11:04 25/08/2018 [1374] Tin mới nhất
 
 Đăng ký thông tin nơi ở của HSSV trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường Đại học Phạm văn Đồng
 GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019
 GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019
 Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV là người dân tộc thiểu số
 Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2017-2018
 Lịch công tác tuần 06 năm học 2018-2019

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 0255.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn