Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ ba, 11/05/2021     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên .
Tìm kiếm:    
 VĂN BẢN BỘ GD&ĐT VÀ CÁC BỘ LIÊN QUAN
     Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ (QC 43) 21:59 23/09/2016 [494]
  
     Quy chế này áp dụng cho bậc đào tạo cao đẳng, đại học theo hệ thống tín chỉ.

Nội dung Quy chế xem TẠI ĐÂY và các quy chế khác 

 

 
Các tin khác liên quan :

      CÁC VĂN BẢN về GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 13:13 18/05/2018 [1429]


      Những quy định về đào tạo của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội 06:11 16/08/2017 [891]


      Quy chế Công tác học sinh, sinh viên (QC 42/2007 và QC 10/2016) 22:10 23/09/2016 [1008] Tin mới nhất
 
 Đăng ký thông tin nơi ở của HSSV trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường Đại học Phạm văn Đồng
 GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019
 GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019
 Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV là người dân tộc thiểu số
 Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2017-2018
 Lịch công tác tuần 06 năm học 2018-2019

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 0255.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn