Thứ ba, 22/06/2021    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG
     Thời khóa biểu và phân công giảng dạy các lớp Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Quản lý giáo dục năm 2020 tại huyện Mộ Đức 14:33 02/10/2020 [202]

 Tải thời khóa biểu và phân công giảng dạy tại đây!

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 47-Năm học 2020-2021 (từ ngày 21/06/2021) 15:20 18/06/2021 [104]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 46-Năm học 2020-2021 (từ ngày 14/06/2021) 15:51 11/06/2021 [102]


       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 45-Năm học 2020-2021 (từ ngày 07/06/2021) 16:05 04/06/2021 [97]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 44-Năm học 2020-2021 (từ ngày 31/05/2021) 14:16 28/05/2021 [81]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 43-Năm học 2020-2021 (từ ngày 24/05/2021) 16:13 21/05/2021 [86]


       Thời khóa biểu dạy và học Trực tuyến tuần 42-Năm học 2020-2021 (từ ngày 17/05/2021) 16:17 14/05/2021 [124]


      Thời khóa biểu dạy và học Trực tuyến tuần 41-Năm học 2020-2021 (từ ngày 10/05/2021) 16:50 07/05/2021 [127]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 40-Năm học 2020-2021 (từ ngày -3/05/2021) 10:34 30/04/2021 [91]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 39-Năm học 2020-2021 (từ ngày 26/04/2021) 16:11 23/04/2021 [91]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 38-Năm học 2020-2021 (từ ngày 19/04/2021) 16:32 16/04/2021 [104]


       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 37-Năm học 2020-2021 (từ ngày 12/04/2021) 19:34 09/04/2021 [82]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 36-Năm học 2020-2021 (từ ngày 05/04/2021) 16:18 02/04/2021 [156]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 35-Năm học 2020-2021 (từ ngày 29/03/2021) 14:20 26/03/2021 [111]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 34-Năm học 2020-2021 (từ ngày 22/03/2021) 19:51 19/03/2021 [161]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 33-Năm học 2020-2021 (từ ngày 15/03/2021)(Điều chỉnh) 14:37 12/03/2021 [267]

       TKB Đối với SV Lào K20 tuần 32- Năm học 2020-2021 (từ ngày 08/03/2021) 14:54 05/03/2021 [113]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 32-Năm học 2020-2021 (từ ngày 08/03/2021) 14:49 05/03/2021 [124]
        TKB Đối với SV Lào K20 tuần 31- Năm học 2020-2021 (từ ngày 01/03/2021) 14:35 26/02/2021 [101]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 31-Năm học 2020-2021 (từ ngày 01/03/2021) 14:33 26/02/2021 [102]
       TKB Đối với SV Lào K20 tuần 30- Năm học 2020-2021 (từ ngày 22/02/2021) 15:48 19/02/2021 [104]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 30-Năm học 2020-2021 (từ ngày 22/02/2021) 15:46 19/02/2021 [114]
        TKB Đối với SV Lào K20 tuần 27 và 29 -Năm học 2020-2021 (từ ngày 01/02/2021) 15:17 29/01/2021 [125]
        TKB Đối với SV Lào K20 tuần 26-Năm học 2020-2021 (từ ngày 25/01/2021) 14:52 22/01/2021 [87]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 26-Năm học 2020-2021 (từ ngày 25/01/2021) 14:47 22/01/2021 [104]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 25-Năm học 2020-2021 (từ ngày 18/01/2021) 16:46 15/01/2021 [156]
       TKB Đối với SV Lào K20 tuần 25-Năm học 2020-2021 (từ ngày 18/01/2021) 16:41 15/01/2021 [85]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 47-Năm học 2020-2021 (từ ngày 21/06/2021)
 Thông báo các học phần chính thức được mở trong HK hè năm học 2020-2021
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 46-Năm học 2020-2021 (từ ngày 14/06/2021)
  Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 45-Năm học 2020-2021 (từ ngày 07/06/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 44-Năm học 2020-2021 (từ ngày 31/05/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 43-Năm học 2020-2021 (từ ngày 24/05/2021)
  Thời khóa biểu dạy và học Trực tuyến tuần 42-Năm học 2020-2021 (từ ngày 17/05/2021)
 Thời khóa biểu dạy và học Trực tuyến tuần 41-Năm học 2020-2021 (từ ngày 10/05/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 40-Năm học 2020-2021 (từ ngày -3/05/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 39-Năm học 2020-2021 (từ ngày 26/04/2021)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 47-Năm học 2020-2021 (từ ngày 21/06/2021)
 Thông báo các học phần chính thức được mở trong HK hè năm học 2020-2021
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 46-Năm học 2020-2021 (từ ngày 14/06/2021)
  Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 45-Năm học 2020-2021 (từ ngày 07/06/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 44-Năm học 2020-2021 (từ ngày 31/05/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 43-Năm học 2020-2021 (từ ngày 24/05/2021)
  Thời khóa biểu dạy và học Trực tuyến tuần 42-Năm học 2020-2021 (từ ngày 17/05/2021)
 Thời khóa biểu dạy và học Trực tuyến tuần 41-Năm học 2020-2021 (từ ngày 10/05/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 40-Năm học 2020-2021 (từ ngày -3/05/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 39-Năm học 2020-2021 (từ ngày 26/04/2021)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao