Thứ ba, 22/06/2021    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG
     Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến (tuần 2 - Năm học 2020-2021) 10:52 07/08/2020 [453]

 Tải TKB tại đây.

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 47-Năm học 2020-2021 (từ ngày 21/06/2021) 15:20 18/06/2021 [104]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 46-Năm học 2020-2021 (từ ngày 14/06/2021) 15:51 11/06/2021 [102]


       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 45-Năm học 2020-2021 (từ ngày 07/06/2021) 16:05 04/06/2021 [97]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 44-Năm học 2020-2021 (từ ngày 31/05/2021) 14:16 28/05/2021 [81]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 43-Năm học 2020-2021 (từ ngày 24/05/2021) 16:13 21/05/2021 [86]


       Thời khóa biểu dạy và học Trực tuyến tuần 42-Năm học 2020-2021 (từ ngày 17/05/2021) 16:17 14/05/2021 [124]


      Thời khóa biểu dạy và học Trực tuyến tuần 41-Năm học 2020-2021 (từ ngày 10/05/2021) 16:50 07/05/2021 [127]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 40-Năm học 2020-2021 (từ ngày -3/05/2021) 10:34 30/04/2021 [91]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 39-Năm học 2020-2021 (từ ngày 26/04/2021) 16:11 23/04/2021 [91]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 38-Năm học 2020-2021 (từ ngày 19/04/2021) 16:32 16/04/2021 [104]


       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 37-Năm học 2020-2021 (từ ngày 12/04/2021) 19:34 09/04/2021 [82]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 36-Năm học 2020-2021 (từ ngày 05/04/2021) 16:18 02/04/2021 [156]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 35-Năm học 2020-2021 (từ ngày 29/03/2021) 14:20 26/03/2021 [111]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 34-Năm học 2020-2021 (từ ngày 22/03/2021) 19:51 19/03/2021 [161]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 33-Năm học 2020-2021 (từ ngày 15/03/2021)(Điều chỉnh) 14:37 12/03/2021 [267]

       TKB Đối với SV Lào K20 tuần 32- Năm học 2020-2021 (từ ngày 08/03/2021) 14:54 05/03/2021 [113]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 32-Năm học 2020-2021 (từ ngày 08/03/2021) 14:49 05/03/2021 [124]
        TKB Đối với SV Lào K20 tuần 31- Năm học 2020-2021 (từ ngày 01/03/2021) 14:35 26/02/2021 [101]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 31-Năm học 2020-2021 (từ ngày 01/03/2021) 14:33 26/02/2021 [102]
       TKB Đối với SV Lào K20 tuần 30- Năm học 2020-2021 (từ ngày 22/02/2021) 15:48 19/02/2021 [104]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 30-Năm học 2020-2021 (từ ngày 22/02/2021) 15:46 19/02/2021 [114]
        TKB Đối với SV Lào K20 tuần 27 và 29 -Năm học 2020-2021 (từ ngày 01/02/2021) 15:17 29/01/2021 [125]
        TKB Đối với SV Lào K20 tuần 26-Năm học 2020-2021 (từ ngày 25/01/2021) 14:52 22/01/2021 [87]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 26-Năm học 2020-2021 (từ ngày 25/01/2021) 14:47 22/01/2021 [104]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 25-Năm học 2020-2021 (từ ngày 18/01/2021) 16:46 15/01/2021 [156]
       TKB Đối với SV Lào K20 tuần 25-Năm học 2020-2021 (từ ngày 18/01/2021) 16:41 15/01/2021 [85]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 47-Năm học 2020-2021 (từ ngày 21/06/2021)
 Thông báo các học phần chính thức được mở trong HK hè năm học 2020-2021
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 46-Năm học 2020-2021 (từ ngày 14/06/2021)
  Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 45-Năm học 2020-2021 (từ ngày 07/06/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 44-Năm học 2020-2021 (từ ngày 31/05/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 43-Năm học 2020-2021 (từ ngày 24/05/2021)
  Thời khóa biểu dạy và học Trực tuyến tuần 42-Năm học 2020-2021 (từ ngày 17/05/2021)
 Thời khóa biểu dạy và học Trực tuyến tuần 41-Năm học 2020-2021 (từ ngày 10/05/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 40-Năm học 2020-2021 (từ ngày -3/05/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 39-Năm học 2020-2021 (từ ngày 26/04/2021)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 47-Năm học 2020-2021 (từ ngày 21/06/2021)
 Thông báo các học phần chính thức được mở trong HK hè năm học 2020-2021
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 46-Năm học 2020-2021 (từ ngày 14/06/2021)
  Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 45-Năm học 2020-2021 (từ ngày 07/06/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 44-Năm học 2020-2021 (từ ngày 31/05/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 43-Năm học 2020-2021 (từ ngày 24/05/2021)
  Thời khóa biểu dạy và học Trực tuyến tuần 42-Năm học 2020-2021 (từ ngày 17/05/2021)
 Thời khóa biểu dạy và học Trực tuyến tuần 41-Năm học 2020-2021 (từ ngày 10/05/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 40-Năm học 2020-2021 (từ ngày -3/05/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 39-Năm học 2020-2021 (từ ngày 26/04/2021)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao