Chủ nhật, 09/05/2021    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG
     Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 53 từ 20/7/2020 đến 25/7/2020 15:50 17/07/2020 [265]

 Tải TKB

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu dạy và học Trực tuyến tuần 41-Năm học 2020-2021 (từ ngày 10/05/2021) 16:50 07/05/2021 [23]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 40-Năm học 2020-2021 (từ ngày -3/05/2021) 10:34 30/04/2021 [64]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 39-Năm học 2020-2021 (từ ngày 26/04/2021) 16:11 23/04/2021 [70]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 38-Năm học 2020-2021 (từ ngày 19/04/2021) 16:32 16/04/2021 [77]


       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 37-Năm học 2020-2021 (từ ngày 12/04/2021) 19:34 09/04/2021 [59]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 36-Năm học 2020-2021 (từ ngày 05/04/2021) 16:18 02/04/2021 [137]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 35-Năm học 2020-2021 (từ ngày 29/03/2021) 14:20 26/03/2021 [90]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 34-Năm học 2020-2021 (từ ngày 22/03/2021) 19:51 19/03/2021 [141]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 33-Năm học 2020-2021 (từ ngày 15/03/2021)(Điều chỉnh) 14:37 12/03/2021 [248]


      TKB Đối với SV Lào K20 tuần 32- Năm học 2020-2021 (từ ngày 08/03/2021) 14:54 05/03/2021 [99]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 32-Năm học 2020-2021 (từ ngày 08/03/2021) 14:49 05/03/2021 [107]


       TKB Đối với SV Lào K20 tuần 31- Năm học 2020-2021 (từ ngày 01/03/2021) 14:35 26/02/2021 [88]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 31-Năm học 2020-2021 (từ ngày 01/03/2021) 14:33 26/02/2021 [87]


      TKB Đối với SV Lào K20 tuần 30- Năm học 2020-2021 (từ ngày 22/02/2021) 15:48 19/02/2021 [89]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 30-Năm học 2020-2021 (từ ngày 22/02/2021) 15:46 19/02/2021 [98]

        TKB Đối với SV Lào K20 tuần 27 và 29 -Năm học 2020-2021 (từ ngày 01/02/2021) 15:17 29/01/2021 [109]
        TKB Đối với SV Lào K20 tuần 26-Năm học 2020-2021 (từ ngày 25/01/2021) 14:52 22/01/2021 [74]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 26-Năm học 2020-2021 (từ ngày 25/01/2021) 14:47 22/01/2021 [87]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 25-Năm học 2020-2021 (từ ngày 18/01/2021) 16:46 15/01/2021 [140]
       TKB Đối với SV Lào K20 tuần 25-Năm học 2020-2021 (từ ngày 18/01/2021) 16:41 15/01/2021 [70]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 24-Năm học 2020-2021 (từ ngày 11/11/2021) 13:19 08/01/2021 [131]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 23-Năm học 2020-2021 (từ ngày 04/01/2021) 15:13 01/01/2021 [209]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 22-Năm học 2020-2021 (từ ngày 28/12/2020) 18:06 25/12/2020 [129]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 21-Năm học 2020-2021 (từ ngày 21/12/2020) 16:38 18/12/2020 [233]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 20-Năm học 2020-2021 (từ ngày 14/12/2020) 14:33 11/12/2020 [386]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 19-Năm học 2020-2021 (từ ngày 07/12/2020) 14:04 04/12/2020 [309]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu dạy và học Trực tuyến tuần 41-Năm học 2020-2021 (từ ngày 10/05/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 40-Năm học 2020-2021 (từ ngày -3/05/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 39-Năm học 2020-2021 (từ ngày 26/04/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 38-Năm học 2020-2021 (từ ngày 19/04/2021)
  Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 37-Năm học 2020-2021 (từ ngày 12/04/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 36-Năm học 2020-2021 (từ ngày 05/04/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 35-Năm học 2020-2021 (từ ngày 29/03/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 34-Năm học 2020-2021 (từ ngày 22/03/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 33-Năm học 2020-2021 (từ ngày 15/03/2021)(Điều chỉnh)
 Thông báo các học phần được mở trong HK 2 năm học 2020-2021 của khóa 20

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu dạy và học Trực tuyến tuần 41-Năm học 2020-2021 (từ ngày 10/05/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 40-Năm học 2020-2021 (từ ngày -3/05/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 39-Năm học 2020-2021 (từ ngày 26/04/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 38-Năm học 2020-2021 (từ ngày 19/04/2021)
  Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 37-Năm học 2020-2021 (từ ngày 12/04/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 36-Năm học 2020-2021 (từ ngày 05/04/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 35-Năm học 2020-2021 (từ ngày 29/03/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 34-Năm học 2020-2021 (từ ngày 22/03/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 33-Năm học 2020-2021 (từ ngày 15/03/2021)(Điều chỉnh)
 Thông báo các học phần được mở trong HK 2 năm học 2020-2021 của khóa 20

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao