NỘI DUNG VÀ THỂ LỆ BÀI VIẾT

ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

          Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Phạm Văn Đồng được phép hoạt động theo giấy phép hoạt động báo chí in số 1951/GD-BTTTT ngày 23  tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền Thông, được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN 0866 - 7659. Để bài viết có nội dung khoa học và thể thức theo đúng yêu cầu, Ban biên tập đề nghị về nội dung và thể lệ viết bài như sau:

1. NỘI DUNG

          Kết quả nghiên cứu khoa học, các công trình nghiên cứu khác, thông báo khoa học ngắn của cán bộ, giảng viên, học viên, các nhà khoa học trong và ngoài trường về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ v.v...

Bài viết đạt được các yêu cầu sau:

- Nội dung khoa học mới hoặc có giá trị thực tiễn hoặc được đúc kết từ thực tiễn/kinh nghiệm của chính tác giả.

- Kết quả NC mang lại sự tiến bộ nhất định trong tri thức khoa học chuyên ngành.

- Có kết luận quan trọng, rõ ràng.

2. THỂ THỨC BÀI VIẾT

          - Bài viết phải ngắn gọn, đánh máy vi tính trong Microsoft Word không quá 7 trang A4; chia thành 2 cột, mỗi cột cách nhau 0,7cm; font chữ Times New Roman, mã Unicode, cỡ chữ 12; lùi đầu dòng 1cm; lề trên 3cm, lề dưới 2,5cm, lề trái 2,6cm, lề phải 3,2cm; khoảng cách dòng (line spacing) là 1,2, khoảng cách đoạn (paragraph) 6 pt; các ký hiệu, công thức toán học (dùng Math Type hoặc MS_Equation) rõ ràng, chính xác; hình vẽ, ảnh, bảng biểu phải nhỏ gọn và đặt đúng vị trí, tên hình đặt phía dưới hình, tên bảng đặt phía trên bảng, có chú thích (Bảng biểu phải trên cùng một trang).

- Các thuật ngữ khoa học phải viết theo quy định chính thức của Nhà nước.

- Phải có phần tóm tắt (in nghiêng), không quá 10 dòng tiếng Việt và 10 dòng tiếng Anh. Phần tóm tắt có nội dung phản ánh được đầy đủ các kết quả nghiên cứu và ý cơ bản của bài báo. Phần tóm tắt bằng tiếng Việt đặt ở đầu bài, tiếng Anh đặt sau phần tài liệu tham khảo. (Ban Biên tập sẽ hỗ trợ phần tiếng Anh nếu tác giả không dịch).

- Phần tài liệu tham khảo viết bằng tiếng của nước xuất bản tài liệu đó, không quá 10 tài liệuvà ghi theo thứ tự sau:

Nếu tài liệu là sách: Tên tác giả, tên sách (in nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản.

Nếu là tạp chí: Tên tác giả, tên bài (in nghiêng), tên tạp chí, tập (số) (năm xuất bản) trang.

- Cuối bài viết ghi rõ họ tên, học hàm, học vị, số điện thoại, email của tác giả hoặc đồng tác giả.

3. ĐỊA CHỈ GỬI BÀI

          - Địa chỉ liên hệ và gửi bài: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, số 986 Quang Trung, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại:(055). 3825366; Email: qlkh@pdu.edu.vn

          - Thời hạn nhận bài: Không thời hạn.

 

          Tạp chí được xuất bản 2 số/năm (vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm). Ban biên tập không nhận đăng các bài đã công bố trên các ấn phẩm khác. Vì nội dung khoa học của bài viết phải được thẩm định, phản biện v.v…nên từ ngày nhận bài đến ngày đăng sẽ mất nhiều tháng. Ban biên tập sẽ phản hồi đến tác giả bài được đăng hoặc không trong thời gian sớm nhất.

                                                                                           BAN BIÊN TẬP

         

 

 

 

PHỤ LỤC

1.Cấu trúc phần nội dung

Có thể xây dựng theo cấu trúc sau:

Cấu trúc 1 (thường dùng cho kết quả NCKH thuộc khoa học Tự nhiên, khoa học Kỹ thuật - Công nghệ, Khoa học XH&NV)

1. ĐẶT VẤN ĐỀ (hoặc MỞ ĐẦU)
2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

…..

2.2. Phương pháp nghiên cứu

…..
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, BÀN LUẬN

3.1. Chữ thường in đậm…..

         3.1.1 Chữ thường in đậm…..

         a…..

         b…

4.KẾT LUẬN

Cấu trúc 2 (thường dùng cho kết quả NCKH thuộc Khoa học Giáo dục )

1. ĐẶT VẤN ĐỀ (hoặc MỞ ĐẦU)
2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

…..

2.2. Phương pháp nghiên cứu

…..
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, BÀN LUẬN

3.1. Chữ thường in đậm…..

         3.1.1 Chữ thường in đậm…..

         a. Chữ nghiêng ….

         b…

4. CÁC BIỆN PHÁP/GIẢI PHÁP

……..  
5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

 Cấu trúc 3: (Thường dùng cho các bài nghiên cứu, phê bình thuộc Khoa học XH , NV và  GD v.v…)

Có cấu trúc linh động tuỳ tác giả

2. Phần tài liệu tham khảo

Ví dụ 1 (về sách, giáo trình…):

Mẫu vật được thu hái và xử lý theo các phương pháp sau: phương pháp điều tra cây thuốc và vị thuốc của Đỗ Tất Lợi [6], Quy trình điều tra dược liệu theo Bộ Y tế [1]. Phương pháp điều tra thực vật của R.M.Klein, D.T.Klein [5]; Giám định mẫu vật dựa vào tài liệu của Đỗ Tất Lợi [6], Phạm Hoàng Hộ [4], Võ Văn Chi [2]; Xây dựng danh mục theo Brummitt (1992) [8].

            Phương pháp phân tích hóa học dược liệu chủ yếu dựa vào tài liệu của Nguyễn Văn Đàn, Nguyễn Viết Tựu [3]. Xác định thành phần hóa học và hàm lượng bằng phương pháp GC/MSn (GC/MSn) do Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm thành phố Hồ Chí Minh (CASE) phân tích.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]  Bộ Y tế,  Dược liệu Việt Nam, NXB Y Học Hà Nội, (1978).

[2]  Võ Văn Chi, Từ điển cây thuốc Việt Nam, NXB Y Học, Hà Nội, (1996).

[3] Nguyễn Văn Đàn, Nguyễn Viết Tựu, Phương pháp nghiên cứu hóa học cây thuốc, NXB Y Học Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, (1985).

[4] Phạm Hoàng Hộ, Cây cỏ Việt Nam (3 quyển), quyển II, NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh, (1999-2000).

[5] R.M.Klein-DT. Kelin, Phương pháp nghiên cứu thực vật (Tập 1), NXB KH & KT, Hà Nội, (1979).

[6] Đỗ Tất Lợi, Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, TPHồ Chí Minh (2006).

Ví dụ 2 (về tạp chí)

…. Vùng trồng xoài được xem là có hiệu quả kinh tế từ vĩ tuyến 14 trở vào, từ Bình Định đến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long [6]. Xoài là cây ăn quả quí, có giá trị ….

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

….

[6] T. T. Tục, Cây xoài Việt Nam, Tạp chí Á nhiệt đới số 3 , (1987)., Tr 209

….