LÝ LỊCH KHOA HỌC

 KS. Nguyễn Văn  Trúc
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Văn  Trúc Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 02/10/1967 Nơi sinh: Phường Trương Quang Trọng TP Quảng Ngãi
Quê quán: Phường Trương Quang Trọng TP Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: KS. Năm, nước nhận học vị: 2008, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ thuật công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Thôn 1, Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0914 018 271
Fax:  Email: nvtruc@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Tại chức
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
Ngành học: Cơ khí động lực
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2008
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Anh văn Mức độ sử dụng: B

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1997 - 2000 Trường dạy nghề Tỉnh Quảng Ngãi Giảng dạy
2001 - 2007 Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Tỉnh Quảng Ngãi Giảng dạy
2007 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Tỉnh Quảng Ngãi Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC