LÝ LỊCH KHOA HỌC

 TS Trần Văn  Thùy
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Trần Văn  Thùy Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 23/06/1980 Nơi sinh: Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Quê quán: Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: TS Năm, nước nhận học vị: 2022, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên chính
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa kỹ thuật công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: TT La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0908340248
Fax:  Email: tvthuy@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: ĐH bách khoa Tp.HCM
Ngành học: Cơ khí Chế tạo máy
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2003
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy Năm cấp bằng: 2009
Nơi đào tạo: ĐH bách khoa Tp.HCM
- Tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí Năm cấp bằng: 2022
Nơi đào tạo: ĐH bách khoa Tp.HCM
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: TOEIC 695

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ 2007 đến nay ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Nghiên cứu mô phỏng quá trình cán tấm mỏng trên máy vi tính 2010/2010 Trường Chủ nhiệm đề tài
 2 Nghiên cứu tính toán thân máy phay CNC theo phương pháp tìm điểm xác suất lớn nhất. 2015 Trường Đồng chủ nhiệm đề tài
 3 Nghiên cứu thiết kế tối ưu và chế tạo thân máy CNC 2016/2019 ĐHQG TP.HCM Tham gia
 4 Nghiên cứu phân tích độ tin cậy của kết cấu thân máy sử dụng phương pháp xấp xỉ bậc hai 2020/2020 Trường Chủ nhiệm đề tài
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Thiết kế hình dạng và mô phỏng hoạt động của cơ cấu dẫn động thẳng với độ phân giải micro 2008  Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Tập 11, Số 3/2008, NXB ĐH Quốc gia TP. HCM.
2  Nghiên cứu mô phỏng quá trình cán tấm mỏng trên máy vi tính 2011  Thông tin khoa học và công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Số 3, 2011.
3  Xác định ma trận độ cứng và khảo sát độ cứng vững của cơ cấu sử dụng khớp nối mềm bằng phương pháp giải tích 2012  Tạp chí khoa học và công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Số 1, 2012.
4  Tối ưu hóa độ cứng vững của cơ cấu sử dụng khớp nối mềm bằng phần mềm ansys 2013  Tạp chí khoa học và công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Số 3, 2013.
5  Giải bài toán động lực học của cơ cấu sử dụng khớp nối mềm bằng phần mềm ansys 2014  Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng, số 5, 2014.
6  Tổng quan về tối ưu hóa theo độ tin cậy 2015  Hội nghị toàn quốc máy và cơ cấu 2015
7  Reliability–based analysis and design of machine elements using second - order reliability method 2015  Phân ban Quốc tế, hội nghị toàn quốc máy và cơ cấu 2015
8  The application of geometric – kinematic structure and CAD/CAE system in the design of a 3-axis CNC router 2015  Phân ban Quốc tế, hội nghị toàn quốc máy và cơ cấu 2015
9  Nâng cao đặc tính động lực học của kết cấu máy tốc độ cao 2017  Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Tập 20, Số K5/2017
10  Ứng dụng cấu trúc Hình – Động Học (G-KS) trong thiết kế máy CNC gia công gỗ 2017  ITạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 4, 2017.
11  Ảnh hưởng của đường hàn đến đặc tính động học của kết cấu máy CNC 2017  Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X - 2017
12  Thiết kế tối ưu và phân tích kết cấu thân máy 2018  Tạp chí cơ khí Việt Nam, Số 7, 2018.
13  Tối ưu kết cấu máy CNC kiểu giàn sử dụng phương pháp giải thuật di truyền 2018  Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ V - VCME2018
14  Investigation on influence of cutting parameters on spindle vibration of CNC wood milling machine 2018  MATEC Web of Conferences, 2018, (SCOPUS)
15  Reliability-based analysis of machine structures using second-order reliability method 2019  Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, vol. 13, pp.2-10,2019. (SCIE-Q2)
16  The Effects of Bolt Preload on Vibration Amplitude of Gantry CNC Router 2019  International Journal of Mechanical Engineering and Technology, vol. 10, 2019 (SCOPUS)
17  Analysis and Experimental Design of Damper System and Cutting Parameters of CNC Router 2019  Applied Mechanics and Materials, 2019, pp. 82-89, 2019
18  Structural Design of a CNC Router Based on Optimization Technique 2020  International Journal of Mechanical Engineering and Applications, vol. 8, 2020.
19  Applying FCCCD Response Surface Method in Studying The Cutting Power of Wood Materials 2022  Solid State Phenomena, 330, 25-31, 2022 (SCOPUS)
20  Phân tích độ tin cậy thân máy CNC gia công gỗ theo chỉ tiêu độ cứng sử dụng phương pháp xấp xỉ bậc hai 2022  Tạp chí khoa học và công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Số 23, 2022.
21  Thiết kế tối ưu thân máy CNC gia công gỗ 2019  Hội nghị toàn quốc về Kỹ thuật cơ khí và chế tạo, BK TP.HCM.