LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Phạm Văn  Anh
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Phạm Văn  Anh Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 26/05/1982 Nơi sinh: Quảng Ninh
Quê quán: Quảng Ninh
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2011, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa kỹ thuật công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa kỹ thuật công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, đường Phan Đình Phùng nối dài
Điện thoại liên hệ: CQ: (055) 3822901 , NR: , Di Động: 0935760086
Fax:  Email: pvanh@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng
Ngành học: Cơ điện tử
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2007
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử Năm cấp bằng: 2013
Nơi đào tạo: 
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: TOEIC 585

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
7/2007 – 2/2008 Đà Nẵng Chuyên viên kỹ thuật
2/2008 – Hiện nay Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Nghiên cứu chế tạo driver cho động cơ bước lưỡng cực dòng lớn 2008/2009 Trường Chủ trì
 2 Ứng dụng giải thuật di truyền trong thiết kế driver cho động cơ DC 2011/2012 Trường Phối hợp
 3 Thiết kế bộ điều khiển cho con lắc bánh xe quán tính 2014/2015 Trường Chủ trì
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Anh Pham Van, Tuong Quan Vo, Motion and direction control of a 5-link carangiform fish robot in a 2D plane by using a pid, fuzzy and fuzzy-pid controller. 2011  Journal of Science and Technology of Engineering Universities, 2011.
2  Anh Pham Van, Tuong Quan Vo, A Study on PID and Fuzzy Based Controllers Design for Controlling Motion and Direction of a 5-Link Carangiform Fish Robot. 2011  The First VietNam Conference on Control and Automation, ISBN 978-604-911-020-7, pp295-300, 2011.
3  Anh Pham Van, Tuong Quan Vo, Motion and direction control of a 5-link carangiform fish robot in a 2D plane by using a pid, fuzzy and fuzzy-pid controller. 2011  Proceedings of the 2011 International Symposium on Mechantronics and Robotics, Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam, ISBN: 978-604-73-0611-4, pp97-105.
4  Phuoc Pham Dang, Anh Pham Van, A study on adaptive control of a squeegee in screen printer with unknown parameters. 2013  The Second Vietnam Conference on Control and Automation, Danang, ISBN: 978-604-911-517-2, pp886-892.
5  Phuoc Pham Dang, Do Minh Tien, Anh Pham Van, An advantaged controller for a double inverted pendulum based on combining LQR and Fuzzy logic. 2013  Proceeding of the 3rd National Conference on Mechanical Science and Technology, Hanoi, ISBN: 978-604-67-0061-6, pp1187-1193.
6  Anh Pham Van, A study on controlling motion and direction of a caragiform fish robot based on fuzzy controller design. 2012  Journal of Science and Technology, Pham Van Dong University, ISSB 0866-7659, pp 15-21.
7  Anh Pham Van, Control posistion and velocity of a squeegee in screen printer based on back stepping control. 2013  Journal of Science and Technology, Pham Van Dong University, ISSB 0866-7659, pp50-56.
8  Anh Pham Van, A adaptive controller for coating a squeegee in screen printer having uncertain parameters. 2013  Journal of Science and Technology, Pham Van Dong University, ISSB 0866-7659.