LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Đỗ Minh  Tiến
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Đỗ Minh  Tiến Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 31/08/1980 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2013, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa kỹ thuật công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa Kỹ thuật công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Điện thoại liên hệ: CQ: (055) 3822901 , NR: , Di Động: 0914241919
Fax:  Email: dmtien@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật – TP HCM
Ngành học: Thiết Kế Máy
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2004
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ Chế Tạo Máy Năm cấp bằng: 2013
Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng– Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2004 – 2005 TP HCM Nhân viên Thiết kế kỹ thuật
10/2005 – 12/2014 Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giáo viên
12/2014– Hiện nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  An advantaged controller for a double inverted pendulum based on combining LQR and Fuzzy logic. 2013  Proceeding of the 3rd National Conference on Mechanical Science and Technology, Hanoi, ISBN: 978-604-67-0061-6, pp1187-1193
2  Thiết kế và chế tạo máy cắt Plasma CNC mini 2021  Tạp chí khoa học và công nghệ trường Đại học Phạm Văn Đồng số 22
3  Đánh giá độ bền mỏi của mối hàn ma sát xoay giữa hai vật liệu AISI 304 - AISI 1020 2022  Tạp chí khoa học và công nghệ trường Đại học Phạm Văn Đồng số 23