LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Nguyễn Hoàng  Lĩnh
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Hoàng  Lĩnh Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 14/7/1976 Nơi sinh: Phổ Vinh - Đức Phổ - Quảng Ngãi
Quê quán: Phổ Vinh - Đức Phổ - Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2009, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Bộ môn
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 10, phường Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 055.3822901 , NR: , Di Động: 0982.009.324
Fax:  Email: nhlinh@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kỹ thuật (Đại học Bách Khoa Đà Nẵng)
Ngành học: Cơ khí Chế tạo máy
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2000
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ Chế tạo máy Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
10/2000-10/2001 Công ty Cơ khí và Xây lắp An Ngãi Cán bộ kỹ thuật
10/2001-9/2007 Khoa KTCN, Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi Giáo viên, Trợ lý đào tạo Khoa
10/2007-5/2011 Khoa KTCN, Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng viên
5/2011 đến nay Khoa KTCN, Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng viên, Trưởng Bộ môn Cơ khí

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Khảo sát, đánh giá nhu cầu nhân lực ngành cơ khí trong các khu công nghiệp ở Quảng Nam-Quảng Ngãi và một số giải pháp về công tác đào tạo tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng 01/2014 - 12/2014 Cấp Trường Cán bộ phối hợp với Nguyễn Quốc Bảo
 2 Thiết kế và chế tạo máy CNC mini 4 trục 01/2015 - 12/2015 Cấp Trường Chủ trì
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Một số phương pháp học tập tích cực, chủ động để đạt hiệu quả trong tự học 2010  Kỷ yếu hội thảo khoa học Nâng cao năng lực học tập của học sinh, sinh viên, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
2  Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình cơ khí máy phay CNC 2D 2011  Tập san “Thông tin Khoa học và Công nghệ số 3”, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
3  Giải pháp khắc phục việc học tập thụ động của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ 2013  Kỷ yếu hội thảo khoa học Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
4  Thiết kế, điều khiển và kết nối máy tính mô hình máy phay CNC tạo chữ 2D 2013  Tạp chí Khoa học và công nghệ số 3, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
5  Khảo sát, đánh giá chất lượng đầu ra ngành cơ khí và một số giải pháp về công tác đào tạo 2015  Tạp chí Khoa học và công nghệ số 6, Trường Đại học Phạm Văn Đồng với Nguyễn Quốc Bảo
6  Thiết kế và chế tạo máy CNC mini 4 trục 2016  Tạp chí Khoa học và công nghệ số 8, Trường Đại học Phạm Văn Đồng