LÝ LỊCH KHOA HỌC

 Thạc sĩ Nguyễn Hoàng  Lĩnh
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Hoàng  Lĩnh Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 14/7/1976 Nơi sinh: Phổ Vinh - Đức Phổ - Quảng Ngãi
Quê quán: Phổ Vinh - Đức Phổ - Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm, nước nhận học vị: 2009, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Bộ môn
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 4, phường Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0255.3822901 , NR: , Di Động: 0982.009.324
Fax:  Email: nhlinh@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Ngành học: Cơ khí Chế tạo máy
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2000
Bằng đại học 2: Ngôn ngữ Anh Năm tốt nghiệp: 2022
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ Chế tạo máy Năm cấp bằng: 2009
Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: VB2

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
10/2000-10/2001 Công ty Cơ khí và Xây lắp An Ngãi Cán bộ kỹ thuật
10/2001-9/2007 Khoa KTCN, Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi Giáo viên, Trợ lý đào tạo Khoa
10/2007-5/2011 Khoa KTCN, Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng viên
5/2011-12/2020 Khoa KTCN, Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng viên, Trưởng Bộ môn Cơ khí
01/2021 đến nay Khoa KTCN, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Cơ khí

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Khảo sát, đánh giá nhu cầu nhân lực ngành cơ khí trong các khu công nghiệp ở Quảng Nam-Quảng Ngãi và một số giải pháp về công tác đào tạo tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng 01/2014 - 12/2014 Cấp Trường Cán bộ phối hợp với Nguyễn Quốc Bảo
 2 Thiết kế và chế tạo máy CNC mini 4 trục 01/2015 - 12/2015 Cấp Trường Chủ trì
 3 Thiết kế và chế tạo máy phay CNC mini 4 trục 02/2016-8/2017 Tỉnh (Hội thi sáng tạo kỹ thuật Tỉnh lần 10, đạt giải nhì) Chủ trì
 4 Thiết kế và chế tạo máy cắt Plasma CNC mini 01/2020-12/2020 Trường Cán bộ phối hợp
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Một số phương pháp học tập tích cực, chủ động để đạt hiệu quả trong tự học 2010  Kỷ yếu hội thảo khoa học Nâng cao năng lực học tập của học sinh, sinh viên, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
2  Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình cơ khí máy phay CNC 2D 2011  Tập san “Thông tin Khoa học và Công nghệ số 3”, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
3  Giải pháp khắc phục việc học tập thụ động của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ 2013  Kỷ yếu hội thảo khoa học Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
4  Thiết kế, điều khiển và kết nối máy tính mô hình máy phay CNC tạo chữ 2D 2013  Tạp chí Khoa học và công nghệ số 3, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
5  Khảo sát, đánh giá chất lượng đầu ra ngành cơ khí và một số giải pháp về công tác đào tạo 2015  Tạp chí Khoa học và công nghệ số 6, Trường Đại học Phạm Văn Đồng với Nguyễn Quốc Bảo
6  Thiết kế và chế tạo máy CNC mini 4 trục 2016  Tạp chí Khoa học và công nghệ số 8, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
7  Phát triển theo định hướng ứng dụng đối với chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật để đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng 2017  Kỷ yếu “Hội thảo quốc gia”, Trường Đại học Phạm Văn Đồng với Nguyễn Quốc Bảo
8  Study on Effect of Parameters on Friction Stir Welding Process of 6061 Aluminum Alloy Tubes 2019  AETA 2018 - Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences - 554, 450 - 460 (2018), Scopus Q3, Online: 13 April 2019, ISBN/ISSN: 978-3-030-14906-2
9  Nghiên cứu một số thông số ảnh hưởng đến quá trình hàn ma sát khuấy chi tiết ống nhôm hợp kim A6061 2020  Tạp chí “Khoa học và công nghệ”, Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
10  Thiết kế và chế tạo máy cắt Plasma CNC mini 2021  Tạp chí “Khoa học và công nghệ” số 22, Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
3. Sách, giáo trình:
Stt Tên sách/giáo trình Nơi xuất bản Năm xuất bản
1  Nguyên lý máy  NXB Xây dựng, Hà Nội 2018

V. KHEN THƯỞNG
Stt Giải thưởng, khen thưởng Số Quyết định, năm
1  Giấy khen: đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp Trường năm 2010-2011  QĐ số 274/QĐ-PVĐ, ngày 03/6/2011
2  Bằng khen: đã có thành tích xuất sắc trong PTTĐ năm học 2014-2015 và 2015-2016  QĐ số 460/QĐ-UBND, ngày 17/3/2017
3  Đạt giải nhì Hội thi STKT tỉnh lần thứ 10; Bằng khen: đã có giải pháp “Thiết kế và chế tạo máy phay CNC mini 4 trục”  QĐ số 1921/QĐ-UBND, ngày 18/10/2017
4  Giấy khen Đảng ủy khối đối với Đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2016-2020)  Quyết định số 290-QĐ/ĐUK, ngày 13/01/2021