LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Trần Thị Ánh  Duyên
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Trần Thị Ánh  Duyên Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 20/09/1980 Nơi sinh: Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Quê quán: Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng bộ môn
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 6, P. Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0914735335
Fax:  Email: ttaduyen@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Đại học chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Ngành học: Điện tử viễn thông
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2004
Bằng đại học 2: Tiếng Anh Năm tốt nghiệp: 2012
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Đại học

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2014 – 2007 Trường CĐ Cộng Đồng Quảng Ngãi Giảng dạy
2007 - 2013 Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng dạy
2013 - 2015 Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng dạy, Trưởng bộ môn

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC