LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Nguyễn Đình  Hoàng
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Đình  Hoàng Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 14/02/1964 Nơi sinh: Tp Quảng Ngãi
Quê quán: Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2010, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó Trưởng Khoa
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 189/6 Lê Trung Đình, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 01224448698
Fax:  Email: ndhoang@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh
Ngành học: Điện Công nghiệp
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1987
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Tự động hoá Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: ĐH Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: C

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1990- 2006 Trường CĐCĐ Quảng Ngãi Tổ trưởng chuyên môn
2007- nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng TTCM – P. Trưởng Khoa

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Điều khiển ổn định mực nước sử dụng điều khiển mờ 2009-2010 Cấp Trường CN đề tài
 2 Điều khiển vị trí động cơ DC sử dụng mạng Neural 2013 -2014 Cấp Trường CN đề tài
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Điều khiển ổn định mực nước sử dụng điều khiển mờ 2010   Thông tin KH và CN số 5 2010
2  Điều khiển thích nghi tay máy robot 2011  Thông tin KH và CN số 3 2011
3  Điều khiển vị trí cánh tay robot bằng bộ điều khiển PID-FUZZY 2012  Tạp chí KHCN số 1 2012
4  Điều khiển vị trí động cơ DC sử dụng mạng Neural 2014  Tạp chí KHCN số 4 2014
5  Điều khiển bám đối tượng sử dụng Camera 2015  Tạp chí KH và CN số 6 2015