LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Võ Trường Tiến
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Võ Trường Tiến Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 16/07/1989 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Bình Minh - Bình Sơn - Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2015, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: TT Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 
Fax:  Email: vttien@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
Ngành học: Điện tử - Viễn thông
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2011
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử Năm cấp bằng: 2015
Nơi đào tạo: Việt Nam
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: TOEFL 503

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
3/2012 – 2/2014 Khoa Điện tử Viễn thông - Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia TP. HCM Trợ lý nghiên cứu
3/2014 – 7/2015 Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp - Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia TP. HCM Chuyên viên Phòng thí nghiệm
4/2016 đến nay Khoa Kỹ thuật Công Nghệ - Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Nghiên cứu ứng dụng hệ thống wireless ZigBee cho hệ thống ngôi nhà thông minh 2009 - 2010 Cấp Đại học Quốc Gia TP. HCM Tham gia
 2 Hệ thống bảng báo hiệu giao thông không dây cho ứng dụng giao thông thông minh 2011 - 2012 Cấp Đại học Quốc Gia TP. HCM Tham gia
 3 Thiết kế KIT thí nghiệm Vi điều khiển đa chức năng 2011 - 2012 Cấp trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TP. HCM Tham gia
 4 Nghiên cứu và thiết kế hệ thống mạng không dây giám sát môi trường phục vụ việc đánh giá tác động Biến Đổi Khí Hậu 2012 - 2014 Cấp Đại học Quốc Gia – Đề tài Trọng Điểm Tham gia
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Thiết kế mạng thu thập dữ liệu không dây dùng cho ứng dụng đọc chỉ số điện kế và tạo hạ tầng cho phát triển lưới điện thông minh ở Việt Nam 2012  Hội thảo các nhà khoa học trẻ Đại học Quốc gia TP.HCM
2  Ubiquitous sensor network for development of climate change monitoring system based on solar power supply 2013  Proceeding IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications 2013 (ATC 2013)
3  Real time wireless sensor network for building automation applications: A simulation study and practical implementation 2013  Proceeding IEEE International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS 2013)