LÝ LỊCH KHOA HỌC

 KS. Lê Văn  Lanh
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Lê Văn  Lanh Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1990 Nơi sinh: Bình Hiệp, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Quê quán: Bình Hiệp, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: KS. Năm, nước nhận học vị: 2013, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ thuật công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Bình Hiệp, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0914060044
Fax:  Email: lvlanh@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải
Ngành học: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2013
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng anh Mức độ sử dụng: B

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
04/2016 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC