LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Nguyễn Quốc Bảo
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Quốc Bảo Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 25/3/1958 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Tịnh Minh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2008, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng khoa
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 199/11, Bùi Thị Xuân, Tp. Quảng Ngãi, T. Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ:  (055) 3 835 102, NR: (055) 3 827 248, Di Động: 0905 311 727
Fax:  Email: nqbao@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính qui dài hạn
Nơi đào tạo: Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng
Ngành học: Cơ khí chế tạo máy
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp:  1982
Bằng đại học 2: Quản trị kinh doanh Năm tốt nghiệp: 2000
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ Chế tạo máy Năm cấp bằng:  2008
Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: C
- Ngoại ngữ 2: Tiếng Nga Mức độ sử dụng: A

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1982 - 1985 Lữ đoàn 270 Công binh, QK 5 Phó đại đội trưởng kỹ thuật
1985 - 1991 Xí nghiệp Nước ngọt Qui Nhơn Cán bộ kỹ thuật
1992 - 1998 Công ty Cơ khí và xây lắp An Ngãi Phó trưởng phòng kỹ thuật, Phó trưởng phòng kinh doanh
1998 - 2000 Trường dạy nghề Quảng Ngãi Trưởng ban Cơ khí
2001 - 2008 Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi Phó Trưởng khoa PT
2008 - 2013 Trường ĐH Phạm Văn Đồng Phó Trưởng khoa PT
2008 - 2013 Trường ĐH Phạm Văn Đồng Phó Trưởng khoa PT
2013 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Trưởng khoa

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Nghiên cứu xây dựng định mức vật tư thực hành tại Khoa Kỹ thuật - Công nghệ (Trường ĐH Phạm Văn Đồng) trên cơ sở đảm bảo tính hợp lý và mục tiêu đào tạo 2009 Cấp Trường Chủ đề tài
 2 Khảo sát, đánh giá nhu cầu nhân lực ngành cơ khí trong các khu công nghiệp ở Quảng Nam – Quảng Ngãi và một số giải pháp về công tác đào tạo tại Trường đại học Phạm Văn Đồng) 2014 Cấp Trường Chủ đề tài
 3 Nghiên cứu cải tiến máy cắt Plasma Lastek PS85L 2016 Cấp Trường CB phối hợp
 4 Nghiên cứu chế tạo thiết bị hỗ trợ tập phục hồi chức năng chi dưới 2017 Cấp Tỉnh CB phối hợp
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Xây dựng định mức vật tư thực hành trên cơ sở đảm bảo tính hợp lý và mục tiêu đào tạo 2010  Thông tin Khoa học và Công nghệ
2  Nghiên cứu khoa học trong sinh viên _ Một góc nhìn 2012  Kỷ yếu Hội nghị khoa học
3  `Tương tác 3T` và `Tư duy 3H` trong đào tạo theo học chế tín chỉ 2013  Kỷ yếu Hội thảo khoa học
4  Phân tích mô phỏng dòng chảy vật liệu nhựa bằng phần mềm Moldex 3D 2014  Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 4
5  Nhà trường - Doanh nghiệp và chất lượng đào tạo 2015  Kỷ yếu Hội thảo khoa học
6  Khảo sát, đánh giá chất lượng đầu ra ngành cơ khí và một số giải pháp 2015  Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 6
7  Nghiên cứu khả năng biến dạng của tấm composite nền PE cốt sợi thủy tinh khi gia công bằng phương pháp biến dạng gia tăng đơn điểm (SPIF) 2015  Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 7