Notice: Undefined variable: idll in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/lylichkhoahoc/tracuu.php on line 4

Notice: Undefined variable: kll in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/lylichkhoahoc/tracuu.php on line 406

Notice: Undefined variable: pg in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/lylichkhoahoc/tracuu.php on line 413
  ThS. Trương Quang Trí
Đơn vị: Hưu
Địa chỉ liên lạc: Thôn Trường Thọ Tây, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055.3829357
Di động: 0905370462
Email: tqtri@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  KS. Nguyễn Văn Trúc
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Thôn 1, Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0914 018 271
Email: nvtruc@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  CN. Phạm Vĩnh Tri
Đơn vị: Xóa
Địa chỉ liên lạc: 383- Hùng Vương - TP Quảng Ngãi- Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055 3713123
Di động: 0913447235
Email: pvtri@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  Tiến Sĩ Phạm Văn Trung
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: 485 Trường Chinh – Thành phố Quảng Ngãi – Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0984705677
Email: phamvantrung@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  Tiến sĩ Phạm Văn Trung
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: Thôn 4, Nghĩa Dũng, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055 3 828 830
Di động: 0913 920 909
Email: pvtrung@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53