LÝ LỊCH KHOA HỌC

Giảng viên TS. Nguyễn  Quận
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn  Quận Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 12/06/1981 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: TS. Năm, nước nhận học vị: 2016, Đài Loan
Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 581/24 Quang Trung, tp. Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0972300600
Fax:  Email: nquan@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính qui
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Tp. Hồ Chí Minh
Ngành học: Cơ khí chế tạo
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2005
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy Năm cấp bằng: 2008
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Tp. Hồ Chí Minh
- Tiến sĩ chuyên ngành: Kĩ thuật Cơ khí - Khuôn mẫu Năm cấp bằng: 2016
Nơi đào tạo: Trường ĐH Khoa Học Ứng Dụng Quốc Gia Cao Hùng, Đài Loan
Tên luận án: Xác định thông số đầu vào trong tôi cứng bề mặt và hàn bằng laser bởi phương pháp ngược (Determination of Input Parameters in Laser Surface Hardening and Laser Welding by Inverse Methods)
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: TOEFL
- Ngoại ngữ 2: Tiếng Trung Mức độ sử dụng: Giao tiếp cơ bản

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2007 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn để tính toán, phân tích trường ứng suất và hệ số cường độ ứng suất K của vết nứt trên chi tiết tấm chịu kéo. 2010-2011 Trường Chủ Đề Tài
 2 Inverse estimation the input heat strength and the heat-affected zone temperature in a laser machining process 2013-2015 Nhà nước (Đài Loan) Thành viên (GS. TS. Ching-yu Yang chủ nhiệm dự án)
 3 The determination of laser power and the heat-affected zone temperature in the process of laser welding 2015-2016 Nhà nước (Đài Loan) Thành viên (GS. TS. Ching-yu Yang chủ nhiệm dự án)
 4 Thiết lập ngược hệ số hấp thu và kích thước mối hàn điểm bằng laser 2016-2017 (đang thực hiện) Trường Chủ nhiệm đề tài
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  A Crack identification in plate based on FEM analysis–wavelet transformation” 2008  The International Conference on Computational Solid Mechanics in Ho Chi Minh City
2  Ứng Dụng Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn Để Tính Toán, Phân Tích Hệ Số Cường Độ Ứng Suất K Và Trường Ứng Suất Gần Đáy Vết Nứt Trên Tấm Chịu Kéo 2011  Tạp chí “Khoa học Công nghệ”, Đại học Phạm Văn Đồng, ISSN 0866-7659
3  Inverse determination of laser power on laser welding with a given width penetration by a Genetic Algorithm 2015  Symposium on Mold and Die Technology and Applications (Conference)
4  Inverse determination of laser power on laser welding with a given width penetration by a modified Newton–Raphson method 2015  International Communications in Heat and Mass Transfer (SCI journal)
5  A sequential method to determine the surface absorptivity in the process of laser surface hardening 2016  International Journal of Heat and Mass Transfer (SCI journal)
6  Design of a longitudinal cooling fin with minimum volume by a modified Newton-Raphson method 2016  Applied Thermal Engineering (SCI journal)
7  Xác định đồng thời hệ số truyền nhiệt và nhiệt dung riêng trên cánh tản nhiệt hình trụ 2016  Tạp chí “Khoa học Công nghệ”, Đại học Phạm Văn Đồng, ISSN 0866-7659
8  Minimum volume of the longitudinal fin with rectangular and triangular profile by a modified Newton-Raphson method 2016  The 7th International Conference on Computational Methods (ICCM2016), Berkeley, CA, USA
9  Using Levenberg – Marquardt Method to estimate the thermal properties on the cylindrical fin 2016  National Conference on Mechanical & Transportation Engineering, 13th Oct, 2016, HUST, Hanoi, Vietnam
10  Tối ưu hóa chế độ cắt khi tiện thép S45C bằng phương pháp Respone surface methodology 2016  Hội Nghị KH&CN Toàn Quốc về Cơ Khí – Động Lực, 13/10/2016 tại ĐH Bách Khoa Hà Nội
11  A modified Newton–Raphson method to estimate the temperature-dependent absorption coefficient in laser welding process 2016  International Journal of Heat and Mass Transfer (SCI journal)