LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Nguyễn Minh  Cần
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Minh  Cần Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 14/11/1983 Nơi sinh: Tịnh Hà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Quê quán: Tịnh Bình - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2011, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Nông Lâm Ngư - Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 1059 Võ Nguyên Giáp – TP. Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: 0553670037, Di Động: 0902260057
Fax:  Email: nmcan@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
Ngành học: Công nghệ Sinh học
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2005
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Năm cấp bằng: 2011
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Khá

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
3/2006-8/2006 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Chuyên viên phòng Quản lý Công nghệ
8/2006 – 10/2007 Trường CĐCĐ Quảng Ngãi Giáo viên
8/2007 – hiện nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Phân lập và tuyển chọn dòng vi khuẩn lactic có khả năng sinh acid lactic cao từ một số sản phẩm lên men lactic 2010 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
 2 Khả năng kháng một số chủng vi khuẩn gây viêm loét và nhiễm trùng vết thương của cây Hà thủ ô trắng (Streptocaulon juventas (Lour.) Merr.) 2016/2017 (dự kiến) Cấp trường Chủ nhiệm đề tài
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Phân lập, tuyển chọn dòng vi khuẩn có khả năng sinh acid lactic cao từ sản phẩm tôm chua Huế”. 2010  Tạp chí công nghệ sinh học 8 (3B),1583-1589
2  Khả năng kháng vi khuẩn và kích thích tăng sinh nguyên bào sợi NIH-3T3 của một số cây thuốc dân gian ở Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà 2015  Tạp chí Công nghệ sinh học, tập 13, số 2A, tr. 521-527, 2015
3  Khả năng làm lành vết thương ngoài da của cây sói Nhật Chloranthus japonicus Sieb. 2016  Báo cáo tại Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc Khu vực phía nam lần IV - 2016