Notice: Undefined variable: idll in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/lylichkhoahoc/tracuu.php on line 4

Notice: Undefined variable: kll in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/lylichkhoahoc/tracuu.php on line 406

Notice: Undefined variable: pg in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/lylichkhoahoc/tracuu.php on line 413
  TS. Lê Thị Thính
Đơn vị: Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
Địa chỉ liên lạc: Tổ 7, phường Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553825195
Di động: 0905.357.897
Email: ltthinh@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Phạm Huy Thông
Đơn vị: Phòng Đào tạo
Địa chỉ liên lạc: Tổ 13 phường Nghĩa Lộ thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0986780108
Email: phthong@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Phan Thông
Đơn vị: Hưu
Địa chỉ liên lạc: Khu đô thị An Phú Sinh, Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0255 3825195
Di động: 0904009435
Email: phanthong@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  TS Trần Văn Thùy
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: TT La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0908340248
Email: tvthuy@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Bùi Thị Thanh Thúy
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: Khoa Ngoại ngữ, trường ĐH Phạm Văn Đồng
Điện thoại cơ quan: 055382848
Di động: 0914128844
Email: bttthuy@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53