Notice: Undefined variable: idll in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/lylichkhoahoc/tracuu.php on line 4

Notice: Undefined variable: kll in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/lylichkhoahoc/tracuu.php on line 406

Notice: Undefined variable: pg in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/lylichkhoahoc/tracuu.php on line 413
  ThS. Phạm Thị Minh Phương
Đơn vị: Phòng Đào tạo
Địa chỉ liên lạc: Hẻm 110/6 Nguyễn Bỉnh Kiêm – P. Trần Phú – TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553821313
Di động: 0986878602
Email: ptmphuong@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thị Mỹ Phương
Đơn vị: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
Địa chỉ liên lạc: 06 Phan Huy Ích-TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553.835031
Di động: 0937505567
Email: ntmphuong@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  CN. Nguyễn Hữu Quang
Đơn vị: Phòng Công tác- HSSV
Địa chỉ liên lạc: 159/20 Hùng Vương- TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: (255) 3835472
Di động: 0914690969
Email: nhquang@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Võ Duy Quân
Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng An ninh
Địa chỉ liên lạc: 34/9 Hoàng Hoa Thám – Tp. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0982899982
Email: vdquan@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

 Thạc sỹ Thạc sỹ Võ Duy Quân
Đơn vị: Trung tâm HTSV-QHDN&KN
Địa chỉ liên lạc: 34/9 Hoàng Hoa Thám, P. Quảng Phú, Tp.Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 02553720072
Di động: 0982899982
Email: vdquan@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53