Notice: Undefined variable: idll in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/lylichkhoahoc/tracuu.php on line 4

Notice: Undefined variable: kll in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/lylichkhoahoc/tracuu.php on line 406

Notice: Undefined variable: pg in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/lylichkhoahoc/tracuu.php on line 413
  ThS. Đào Minh Đức
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: 68 Phạm Như Xương, Tp Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0905423314
Email: dmduc@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Đăng Động
Đơn vị: Xóa
Địa chỉ liên lạc: Tổ 15, phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 02553835472
Di động: 0985 550 866
Email: nddong@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  CN. Lê Văn Đương
Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng An ninh
Địa chỉ liên lạc: Phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055.3824040
Di động: 0914120208
Email: lvduong@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  TS. Nguyễn Ngọc Như Ý
Đơn vị: Hưu
Địa chỉ liên lạc: 112/18 Trần Hưng Đạo Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 02553835472
Di động: 0935174679
Email: nnny@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  CN. Võ Duy Ấn
Đơn vị: Hưu
Địa chỉ liên lạc: 80A Nguyễn Đình Chiểu, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: (255) 3825195
Di động: 0988857008
Email: vdan@ pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53