ThS. Nguyễn Thị Phê
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: 73 Nguyễn Cư Trinh, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0255 3825195
Di động: 0916.934.596
Email: ntphe@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Phạm Thanh Phú
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: 180/6 Nguyễn Công Phương – Tp Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 01202.515.715
Email: ptphu@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  KS. Lê Văn Phúc
Đơn vị: Hưu
Địa chỉ liên lạc: Tổ 9 Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 3 835031
Di động: 0985011007
Email: lvphuc@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  TS. Nguyễn Vĩnh Phối
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Thị Trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0918.162.283
Email: nvphoi@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

 PGS. TS. Phạm Đăng Phước
Đơn vị: Hưu
Địa chỉ liên lạc: K58/12 Ngô Sỹ Liên – TP Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 055 3922908
Di động: 0905118835
Email: pdphuoc@pdu.edu.vn; pphamdang@yahoo.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53