ThS. Phạm Thị Quyên
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: Nghĩa Phú – Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0979640098
Email: ptquyen@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Trương Quang Sanh
Đơn vị: Trung tâm HTSV-QHDN&KN
Địa chỉ liên lạc: xã Bình Thạnh Tây, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0905.760.197
Email: tqsanh@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Lê Tấn Sĩ
Đơn vị: Phòng HCQT
Địa chỉ liên lạc: 02/36 Ngô Sỹ Liên, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055 7109899
Di động: 0913493333
Email: letansi@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

 Giảng viên Thạc sĩ Nguyễn Tấn Sự
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: Đội 1, Thống Nhất, Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 02553825195
Di động: 0984390569
Email: ntsu@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Lương Tùng Sơn
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: Tập thể khu B, Đại học Phạm Văn Đồng
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0904797792
Email: nltson@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53