Notice: Undefined variable: idll in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/lylichkhoahoc/tracuu.php on line 4

Notice: Undefined variable: kll in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/lylichkhoahoc/tracuu.php on line 406

Notice: Undefined variable: pg in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/lylichkhoahoc/tracuu.php on line 413
  ThS. Huỳnh Triệu Vỹ
Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Địa chỉ liên lạc: Xóm 4A, thôn Cộng hòa 2, xã Tịnh Ấn Tây, Tp. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828830
Di động: 0914202670
Email: htvy@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Đỗ Thị Tường Vi
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: Đội 10, thôn Độc lập, Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0255 3825195
Di động: 0905.818.549
Email: dttvi@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Ngọc Viên
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Tịnh Đông, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0989.572.535
Email: nnvien@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thanh Việt
Đơn vị: Phòng Đào tạo
Địa chỉ liên lạc: P Trần Phú, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0917 87 47 68
Email: ntviet@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Trần Quốc Việt
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: 159/1 Hùng Vương, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828481
Di động: 0914267447
Email: tqviet@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53