LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Trần Thị Kim Tuyến
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Trần Thị Kim Tuyến Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 20/02/1976 Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán: Bình An - Thăng Bình - Quảng Nam.
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2015, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 80/10/3 Trần Cẩm, TP Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 055 3825366, NR: , Di Động: 0905070203
Fax:  Email: ttktuyen@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Huế
Ngành học: Tiếng Pháp
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1998
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Ngôn Ngữ học Năm cấp bằng: 2015
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Pháp Mức độ sử dụng: Đại học
- Ngoại ngữ 2: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ 1998-2001 Khoa Ngoại Ngữ, Trường CĐSP Quảng Ngãi Giảng viên Tiếng Pháp
Từ 2001- 2007 Phòng Đào tạo, Trường CĐSP Quảng Ngãi Giảng dạy và làm việc tại Phòng Đào tạo
Từ 2007- Nay Phòng QLKH & HTQT, Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng dạy và làm việc tại Phòng QLKH & HTQT

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Cách sử dụng giới từ trong tiếng Pháp 1999-2000 Cấp khoa Chủ trì
 2 Thể bị động trong văn phong báo chí tiếng Pháp 2000-2001 Cấp khoa Cán bộ tham gia
 3 Đối chiếu đặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ chỉ màu sắc trong tiếng Pháp và tiếng Việt 2014 Luận văn thạc sĩ Chủ trì