Notice: Undefined variable: idll in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/lylichkhoahoc/tracuu.php on line 4

Notice: Undefined variable: kll in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/lylichkhoahoc/tracuu.php on line 406

Notice: Undefined variable: pg in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/lylichkhoahoc/tracuu.php on line 413
  ThS. Lê Phan Yến Nhi
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: Số 52, Nguyễn Thụy. T.P Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0919345143
Email: lpynhi@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

 ThS. ThS. Nguyễn Hạnh Nhi
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: 464 Lê Lợi, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0255 3835472
Di động: 0974.424296
Email: nhnhi@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Phan Ý Nhi
Đơn vị: Trung tâm Thông tin Tư liệu
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0914217872
Email: pynhi@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Tú Nhi
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: Tổ 12 phường Chánh Lộ- Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055382848
Di động: 0914031031
Email: ntnhi@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  TS. Huỳnh Đinh Phát
Đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ liên lạc: Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại cơ quan: 0255 3710567
Di động:
Email: hdphat@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53