Notice: Undefined variable: idll in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/lylichkhoahoc/tracuu.php on line 4

Notice: Undefined variable: kll in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/lylichkhoahoc/tracuu.php on line 406

Notice: Undefined variable: pg in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/lylichkhoahoc/tracuu.php on line 413
  TS Nguyễn Đức Hoàng
Đơn vị: Phòng Đào tạo
Địa chỉ liên lạc: 562 Quang Trung, P. Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055 - 3825366
Di động: 0913154577
Email: duchoang@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  CN. Lê Quang Hoạt
Đơn vị: Xóa
Địa chỉ liên lạc: Khoa Sư phạm Xã hội - Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Điện thoại cơ quan: 02553835472
Di động: 0975551518
Email: lqhoat@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  CN. Phạm Bá Huỳnh
Đơn vị: Hưu
Địa chỉ liên lạc: Khu tập thể Đại học Phạm Văn Đồng
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0977224774
Email: pbhuynh@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Võ Thị Ngọc Huệ
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: 199/9/6 Bùi Thị Xuân, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828830
Di động: 0903073275
Email: vtnhue@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Trần Thị Kim Huệ
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: Khoa Sư phạm xã hội – 986 Quang Trung – Tp. Quảng Ngãi.
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0974633014
Email: ttkhue@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53