Notice: Undefined variable: idll in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/lylichkhoahoc/tracuu.php on line 4

Notice: Undefined variable: kll in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/lylichkhoahoc/tracuu.php on line 406

Notice: Undefined variable: pg in /var/www/vhosts/pdu.edu.vn/httpdocs/subpdu/lylichkhoahoc/tracuu.php on line 413
  Thạc sĩ Phạm Thị Minh Thương
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: 581/24 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 02553828830
Di động: 0989 679 359
Email: ptmthuong@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Lê Trần Hoài Thương
Đơn vị: Khoa Kinh tế
Địa chỉ liên lạc: 266 Trường Chinh, TDP số 1, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055 3822 459
Di động: 0974 432 549
Email: lththuong@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Đỗ Minh Tiến
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Khoa Kỹ thuật công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Điện thoại cơ quan: (055) 3822901
Di động: 0914241919
Email: dmtien@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Võ Trường Tiến
Đơn vị: Phòng Quản Lý KH Và HTQT
Địa chỉ liên lạc: Tổ 8, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email: vttien@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Bùi Tá Toàn
Đơn vị: Khoa Kinh tế
Địa chỉ liên lạc: 194 – Hoàng Hoa Thám – TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553714771
Di động: 0914063863
Email: bttoan@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53