LÝ LỊCH KHOA HỌC

 TS. Trần Thị Mai Đào
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Trần Thị Mai Đào Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 24/10/1973 Nơi sinh: Hải Hưng
Quê quán: Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: TS. Năm, nước nhận học vị: 2009, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó Hiệu trưởng
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 106 đường Trần Quang Diệu, TP Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 055 3835 266, NR: 055 3820169, Di Động: 0984287151
Fax:  Email: ttmdao@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
Ngành học: Tiếng Anh
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1995
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Ngôn ngữ học Năm cấp bằng: 2003
Nơi đào tạo: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội
- Tiến sĩ chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ Năm cấp bằng: 2009
Nơi đào tạo: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội
Tên luận án: Trạng từ gia ngữ tiếng Anh và cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt.
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Thường xuyên
- Ngoại ngữ 2: Tiếng Pháp Mức độ sử dụng: Thỉnh thoảng

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1995 - 2007 Khoa Ngoại ngữ, Trường CĐSP Quảng Ngãi Giảng dạy Tiếng Anh
2007 - 2011 Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng Tổ trưởng Tổ Lý thuyết tiếng (2008 – 2011) Giảng dạy Tiếng Anh, Tổ trưởng chuyên môn
2011 - 7/2016 Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế Phó Phòng, Giảng dạy Tiếng Anh
7/2016 – 9/2017 Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế, Trường ĐH Phạm Văn Đồng Trưởng phòng, Giảng dạy Tiếng Anh
9/2017 - nay Phó Hiệu trưởng Công tác HSSV, Hợp tác Quốc tế, Giảng dạy Tiếng Anh

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Lỗi phát âm phụ âm tiếng Anh của học sinh Việt Nam 2003 Luận văn Thạc sĩ
 2 Khảo sát, đánh giá thực trạng triển khai sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 và 7 tại các huyện miền núi Quảng Ngãi 2004 Trường Chủ đề tài
 3 Trạng từ gia ngữ tiếng Anh và cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt 2009 Luận án Tiến sĩ
 4 Thiết kế Webquest nội dung giảng dạy học phần Đất nước học Mỹ và giảng dạy thí điểm cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh 2010 Trường Chủ đề tài
 5 Nghiên cứu thiết kế hồ sơ điện tử (eportfolio) trong dạy học phần Văn học Anh và Mỹ (Introduction to English and American Literature) cho sinh viên ngành Tiếng Anh tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2013 Trường Chủ đề tài
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Xây dựng bảng từ thử cho trắc nghiệm các dạng lỗi phát âm phụ âm tiếng Anh cho học sinh Việt Nam (tr. 70-78). 2004  Ngôn ngữ (1)
2  Mối quan hệ giữa vị trí và nghĩa của trạng từ tiếng Anh (có liên hệ với tiếng Việt) (tr. 27-28). 2007  Ngôn Ngữ và Đời sống
3  Nhận xét cách chuyển dịch sang tiếng Việt của trạng từ làm gia ngữ chỉ phương thức tiếng Anh (tr. 47-57) 2008  Ngôn ngữ (1)
4  Hiện tượng dùng chêm tiếng Anh trên một số tạp chí dành cho thanh thiếu niên Việt Nam 2009  Ngôn ngữ & Đời sống (10
5  Xác định mô hình và cách tiếp tiếp cận phù hợp trong việc dạy học môn Văn học Anh, Mỹ cho sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh ở Trường Đại học Phạm Văn Đồng 2012  Dạy & Học ngày nay (4)
6  Thiết kế mẫu dàn ý phân tích truyện ngắn 4/2013  Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Số 2
7  Thiết kế Hồ sơ điện tử và các dự án trong dạy học Văn học Anh và Văn học Mỹ 4/2014  Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Số 4
8  Một số yếu tố ảnh hưởng tới đánh giá kỹ năng viết của người học 2002  Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Đổi mới phương pháp dạy học trong trường CĐSP, tr.92-95, Quảng Ngãi, 2002.
9  Suy nghĩ thêm về phương pháp dạy ngoại ngữ trong bối cảnh hiện tại của Việt Nam, 2003  Tổng hợp báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học lần II, tr.57, Bà Rịa, 2003
10  Nhiệm vụ trọng tâm của “Đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam” là gì?, 2004  Kỷ yếu Hội thảo Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam: Thách thức và Hội nhập, tr. 186-191, Hà Nội, 2004.
11  Sử dụng giáo án điện tử trong giảng dạy môn Anh văn ở trường CĐSP Quảng Ngãi: Những vấn đề cần quan tâm 2004  Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Đổi mới phương pháp dạy học với sự tham gia của thiết bị kỹ thuật, tr. 271-273, Huế, 2004
12  Một vài suy nghĩ ban đầu về dạy tiếng Anh theo chứng chỉ A, B cho sinh viên các lớp không chuyên ở trường CĐSP Quảng Ngãi  Giáo dục Gia Lai, tr.36-37, Gia Lai
13  Khái niệm Adverb trong tiếng Anh và các khái niệm tương đương trong tiếng Việt 2004  Ngữ học trẻ, tr. 147-155, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2004
14  Tìm hiểu về gia ngữ (adjunct) trong ngữ pháp chức năng của M.A.K Halliday, 2007  Ngữ học trẻ, tr. 193-196, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2007
15  Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở bậc đại học - Thử thiết kế bài giảng thuộc học phần Văn học Mỹ (Học phần dành cho sinh viên đại học năm thứ 4, ngành đào tạo tiếng Anh 2009  Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Đổi mới phương pháp dạy học, Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi, 11/2009.
16  Suy nghĩ về việc dạy học bằng Webquest 2010  Thông tin Khoa học và Công nghệ, Số 2, Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi, 5/2010.
17  Một vài kinh nghiệm khi ứng dụng CNTT trong dạy học ở bậc đại họ 2010  “Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Sư phạm, Trường ĐH Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, 2010
18  Việc dạy học bằng Webquest và tính tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên 2010  Kỷ yếu Hội thảo “Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực”, Trường Đại học Quảng Nam, 10/2010
19  Một vài ý kiến trao đổi để cùng tháo gỡ những khó khăn trong công tác NCKH của giảng viên và sinh viên 2012  Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đào tạo theo học chế tín chỉ và chia sẻ, hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng địa phương”, Đại học Quảng Nam, 6/
20  Cụ Huỳnh Thúc Kháng và bài học về việc dùng cán bộ theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (tr.636-639) 2012  Hội thảo khoa học “Thân thế và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng”, UBND Tỉnh Quảng Nam & Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đồng tổ chức, 4/2012
21  Đề xuất mô hình dạy học môn Văn học Anh và Văn học Mỹ nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh 2013  Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc, lần thứ III, 2013, Nxb Đà Nẵng.
22  Hồ sơ điện tử (E-portfolios) và việc thúc đẩy quá trình học tập của sinh viên 2013  Hội nghị Hướng tới xã hội học tập Hỗ trợ chất lượng dạy và học tại Việt Nam do Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Cơ sở Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đ
23  Hồ sơ điện tử trong dạy và học ngoại ngữ ở thế kỷ XXI 2014  Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế Chến lược ngoại ngữ trong xu thế hội nhập, Trường Đại học Hà Nội, 2014.
24  Ngôn ngữ học khối liệu và việc dạy học ngoại ngữ trong giai đoạn hiện nay, một số đề xuất, tr. 547 2015  Kỷ yếu Hội thảo Khu vực Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ học và giảng dạy ngôn ngữ, Huế, 11/2015.
25  Ngôn ngữ trên Internet và việc bảo vệ, phát triển tiếng Việt trong bối cảnh hiện nay, tr. 683 (tập 2) 2016  Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt và giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường, Hà Nội, 2016
26  Việc xác định và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại tỉnh Quảng Ngãi nhằm hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững 2017  Kỷ yếu Hội thảo Giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi trong những năm tới, tr.297-304
27  Phát triển trường đại học địa phương theo định hướng ứng dụng: Sự cần thiết và những đề xuất 2017  Kỷ yếu Hội thảo Phát triển trường đại học địa phương theo định hướng ứng dụng, Quảng Ngãi, tr.46-56
28  Using Newsela to Support Reading and Writing, (viết chung với: Joshua Belknap, ESL Lab Coordinator 2018  Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, ELT Upgrade 2018: A Focus on Fluency, Ho Chi Minh City University of Food Industry