LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Lê Mỹ Tiểu Ngọc
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Lê Mỹ Tiểu Ngọc Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 26/07/1986 Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Quê quán: Phú An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2013, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 5/5/3 Lê Lợi, tp Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0934880896
Fax:  Email: lmtngoc@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Khoa học- Đại học Huế
Ngành học: Công nghệ sinh học
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2009
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Công Nghệ sinh học Năm cấp bằng: 2013
Nơi đào tạo: Đại học Khoa học- Đại học Huê.
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1:  Anh văn Mức độ sử dụng: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2012-2013 Viện Tài nguyên môi trường và Công nghệ Sinh học - Đại học Huế Làm cộng tác viên và tham gia nghiên cứu
2013-9/2014 Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao Công Nghệ (nay là Viện Công nghệ Sinh học) - Đại học Huế Làm cộng tác viên và tham gia nghiên cứu
9/2014-nay Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng viên tập sự khoa Kỹ thuật Công nghệ

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Nghiên cứu sự kích kháng salicylic acid và điều hòa biểu hiện gen trong quá trình sinh tổng hợp centelloside ở tế bào rau má (Centella asiatica (L.) Urban) 2012-2015 đề tài của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc Gia (NAFOSTED), VN Thành viên
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  The nucleotide and protein sequence data of fimbriae 987P subunit precursor were registered in the GenBank, EMBL, and DDBJ databases. Accession numbers: JX987525 and AGD79964 2013  GenBank, EMBL, and DDBJ databases
2  The nucleotide and protein sequence data of K88 fimbrial protein AC precursor (faeG) gene were registered in the GenBank, EMBL, and DDBJ databases. Accession numbers: JX987523 and AGD79962 2013  GenBank, EMBL, and DDBJ databases
3  The nucleotide and protein sequence data of fimbrial subunit F107-C (fedA-C) gene were registered in the GenBank, EMBL, and DDBJ databases. Accession numbers: JX987521 and AGD79960 2013  GenBank, EMBL, and DDBJ databases
4  The nucleotide and protein sequence data of K99 fimbrial subunit precursor were registered in the GenBank, EMBL, and DDBJ databases. Accession numbers: JX987524 and AGD79963 2013  GenBank, EMBL, and DDBJ databases
5  The nucleotide and protein sequence data of Fim41a precursor (fim41a) gene were registered in the GenBank, EMBL, and DDBJ databases. Accession numbers: JX987522 and AGD79961 2013  GenBank, EMBL, and DDBJ databases
6  Cloning and Expression of Genes Encoding F107-C and K88-1NT Fimbrial Proteins of Enterotoxigenic Escherichia coli from Piglets 2013  Indian J Microbiol. DOI 10.1007/s12088 -013-0386-z
7  Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa tiểu đơn vị kháng nguyên bám dính 987P từ Escherichia coli 13NT 2013  Hội nghị khoa học CNSH toàn quốc 2013
8  Phân lập và xác định tính chất lý hóa của enzyme carboxymethyl cellulase từ Trichoderma asperellum 2013  Hội nghị khoa học CNSH toàn quốc 2013
9  Nghiên cứu cải thiện mức độ biểu hiện của kháng nguyên bám dính K88 tái tổ hợp phân lập từ Escherichia coli mang độc tố đường ruột của lợn con cai sữa 2014  Tạp chí Sinh học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
10  The nucleotide and protein sequence data of endo beta-1,4-glucanase (Glu1) mRNA were registered in the GenBank, EMBL, and DDBJ databases. Accession numbers: KJ188167 and AHW57398 2014  EMBL, and DDBJ databases
11  The nucleotide and protein sequence data of endo beta-1,4-glucanase (Glu2) mRNA were registered in the GenBank, EMBL, and DDBJ databases. Accession numbers: KJ188168 and 2014  EMBL, and DDBJ databases
12  Cloning and expression of two genes coding endo-β-1,4-glucanases from Trichoderma asperellum PQ34 in Pichia pastoris 2014  International Journal of Biosciences (in press)
13  Hoạt tính thủy phân cellulose tự nhiên của endo-β-1,4-glucanase tái tổ hợp 2015  Tạp chí Khoa học Công nghệ Trường ĐH Phạm Văn Đồng