LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Nguyễn Ngọc  Viên
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Ngọc  Viên Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 28/02/1989 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Tịnh Đông, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2016, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tịnh Đông, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0989.572.535
Fax:  Email: nnvien@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa TP.HCM
Ngành học: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2012
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp Năm cấp bằng: 2016
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa TP.HCM
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: TOEIC 600

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
04/2012 – 08/2014 Công ty CP Đầu tư XD TM Tradeco Giám sát kỹ thuật
09/2014 – 9/2015 Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên tập sự
9/2015 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Mô hình phi tuyến của bể nước mái trong kết cấu chịu tải trọng động 2016  Tạp chí Xây dựng Việt Nam
2  Đánh giá hiệu quả của hệ giảm chấn chất lỏng trong kết cấu nhiều bậc tự do chịu tải điều hòa và động đất 2018  Tạp chí KHCN - ĐH Phạm Văn Đồng