LÝ LỊCH KHOA HỌC

 CN. Phạm Anh  Nga
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Phạm Anh  Nga Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 07/02/1966 Nơi sinh: Hà nội
Quê quán: Tịnh Hòa- Thành phố Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: CN. Năm, nước nhận học vị: 1990, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 5 Phường Nghĩa Chánh,Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 01255071582
Fax:  Email: panga@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung
Nơi đào tạo: Đại học Tây Nguyên
Ngành học: Chăn nuôi –Thú y
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1990
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: B

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
9/1992 - 3/2001 Trường TH Kinh tế Kỹ thuật Quảng Ngãi Giảng dạy
4/2001 - 9/2007 Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi Giảng dạy
10/2007 đến nay Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Nâng cao vai trò cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ 2014  Kỷ yếu hội thảo