LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Huỳnh Triệu Vỹ
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Huỳnh Triệu Vỹ Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 26-04-1979 Nơi sinh: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Quê quán: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2006
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Bộ môn
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Công nghệ thông tin
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Xóm 4A, thôn Cộng hòa 2, xã Tịnh Ấn Tây, Tp. Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0553828830, NR: , Di Động: 0914202670
Fax:  Email: htvy@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH Khoa học Huế
Ngành học: Công nghệ thông tin
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2002
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học máy tính Năm cấp bằng: 2006
Nơi đào tạo: Trường ĐH Khoa học Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
10/2002 – 5/2006 Trung tâm Công nghệ thông tin Thừa Thiên Huế Lập trình
6/2006 – 9/2007 Ban điều hành xây dựng Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên dự bị
10/2007- nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Xây dựng phần mềm quản lý HSSV hệ chính quy trường ĐH Phạm Văn Đồng 2010 Trường Chủ nhiệm đề tài
 2 Nghiên cứu Khai phá tập mục hữu ích cao có đơn vị lợi tức âm trong cơ sở dữ liệu giao tác 01/2016 12/2016 Trường Chủ nhiệm đề tài
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Một cách tiếp cận tìm tập phổ biến dựa trên giàn trong khai phá luật kết hợp 2014  Tạp chí khoa học và công nghệ ĐH Đà Nẵng, năm 2014
2  Ứng dụng kỹ thuật ACO vào định tuyến mạng máy tính 2014  Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng, 2014
3  Khai phá tập mục hữu ích cao với giá trị hữu ích âm dựa trên ràng buộc về độ dài của tập mục 2017  Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng, 2017
4  FHNM: Thuật toán khai phá tập mục hữu ích cao từ cơ sở dữ liệu giao tác có giá trị hữu ích âm 2017  Tạp chí khoa học và công nghệ ĐH Đà Nẵng, năm 2017