LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Phan Ý Nhi
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Phan Ý Nhi Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1983 Nơi sinh: Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi
Quê quán: Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2010, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng bộ môn
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Nông Lâm Ngư, Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0914217872
Fax:  Email: pynhi@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Khoa học, Đại học Huế
Ngành học: Sinh học
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2005.
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: Đại học Khoa học, Đại học Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Anh văn Mức độ sử dụng: tốt

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2006 - 2007 Ban quản lý Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên
2007 -2013 Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên
2013- 2015 Trường ĐH Phạm Văn Đồng Trưởng bộ môn

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Nghiên cứu nuôi cấy tế bào dịch huyền phù cây nghệ đen Curcuma zedoaria Roscoe 2004/2005 Trường Chủ đề tài
 2 Nghiên cứu chuyển gene LTB vào cây cà chua (Lycopersicon esculentum L.) thông qua Agrobacterium tumefaciens 2008/2009 Trường Chủ đề tài
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Expression of Escherichia Coli heat-labile entero toxin B subunit in transgenic tomato (Lyco persicon esculentum L). 2010  Tạp chí Công nghệ sinh học số 8
2  Premilinary evalution of trangenic tomato plants expressing Escherichia Coli heat-labile entero toxin B subunit grown under invivo condition 2012  Annal of Biological Research
3  Synthers and assembly of Escherichia Coli heat-labile entero toxin B subunit in trangenic tomato (Lyco persicon esculentum L) fruit 2012  Annal of Biological Research