LÝ LỊCH KHOA HỌC

 Tiến sĩ Trương Thị Bích  Hồng
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Trương Thị Bích  Hồng Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 05/02/1983 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Bình Châu - Bình Sơn - Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ Năm, nước nhận học vị: 2019, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Hóa học Môi trường-Khoa Hóa Sinh Môi trường
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 157/23/3 Hùng Vương - TP. Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0935373470
Fax:  Email: ttbhong@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM
Ngành học: Kỹ thuật môi trường
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2006
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ môi trường Năm cấp bằng: 2009
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM
- Tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường Năm cấp bằng: 2019
Nơi đào tạo: Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG TPHCM
Tên luận án: Nghiên cứu sự hình thành bùn hạt hiếu khí và đánh giá khả năng giảm nghẹt màng của mô hình bùn hạt hiếu khí kết hợp lọc màng (AGMBR)
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Anh văn Mức độ sử dụng: TOEIC 615

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
09/2006 - 09/2007 Trường Đại học Phạm Văn Đồng Tập sự
09/2007 đến nay Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Đánh giá hiệu quả xử lý COD và nitơ trong nước thải tinh bột mì bằng quá trình SBR 2015 - 2016 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
 2 Nghiên cứu quá trình tạo bùn hạt hiếu khí trên mô hình SBR 01/2016 - 12/2016 Cấp viện Chủ nhiệm đề tài
 3 Đánh giá khả năng xử lý nước thải tinh bột mì của hệ thống bùn hạt hiếu khí (SBR) kết hợp lọc màng (MF) 01/2018-12/2018 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài
 4 Nghiên cứu xác định thành phần dinh dưỡng từ các bộ phận cây lá gai xanh (Boehmeria spp.) để làm cơ sở cho việc chế biến thực phẩm, thức ăn gia súc và phân hữu cơ vi sinh 11/2018-11/2020 Cấp tỉnh Thành viên chính
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Aerobic granular sludge process on tapioca wastewater in sequencing batch airlift reactor 2010  The 2nd International Conference on Environment and Natural Resources Ho Chi Minh City, Vietnam
2  Nghiên cứu quá trình tạo bùn hạt hiếu khí trên mô hình bùn hoạt tính khí nâng từng mẻ (SBAR) 2013  Tạp chí Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
3  Quá trình hình thành và phát triển của thành phần vi sinh vật trong bùn hạt hiếu khí 2014  Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
4  Formation and development of microoraganism in aerobic granules 2014  The 4th International Conference on Environment and Natural Resources, Ho Chi Minh City, Vietnam
5  Hiện tượng nghẹt màng trong bể mbr (membrane bioreactor) và biện pháp khắc phục 2015  Tạp chí Đại học Sài Gòn
6  Formation and Stabilization of Aerobic Granular Sludge in Sequencing Batch Airlift Reactor for Tapioca Processing Wastewater Treatment 2016  Pol. J. Environ. Stud. Vol. 25, No. 5
7  Potentials of aerobic granular sludge membrane bioreactor (AGMBR) in wastewater treatment 2016  The 5th International Conference on Environment and Natural Resources, Ho Chi Minh City, Vietnam
8  Xử lý COD và Nitơ trong nước thải tinh bột mì bằng quá trình SBR 2017  Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Phạm Văn Đồng
9  Integration of aerobic granular sludge and membrane filtration for tapioca processing wastewater treatment: fouling mechanism and granular stability 2018  Journal of Water Supply: Research and Technology-AQUA
10  Treatment of tapioca processing wastewater in a sequencing batch reactor: Mechanism of granule formation and performance 2018  Journal of Environmental Management
11  Quá trình bùn hạt hiếu khí kết hợp lọc màng: cơ chế nghẹt màng và khả năng ổn định của bùn hạt hiếu khí 2018  Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc: Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Hóa học, Sinh học và Môi trường-kết quả và định hướng ứng dụng
12  Đánh giá khả năng xử lý nước thải tinh bột mì của hệ thống bùn hạt hiếu khí (SBR) kết hợp lọc màng (MF) 2018  Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Phạm Văn Đồng
13  Ảnh hưởng của phụ phẩm thân lá gai xanh AP1 trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng của bò thịt nuôi trong nông hộ ở tỉnh quảng ngãi 2020  Huaf Journal Of Agricultural Science & Technology
14  Đánh giá thành phần dinh dưỡng các bộ phận của cây lá gai xanh (Boehmeria nivea l.) trên địa bàn tỉnh quảng ngãi làm thức ăn cho vật nuôi 2020  Tạp chí Khoa học & Công nghệ Nông nghiệp – Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
15  Thành phần và hàm lượng khoáng chất kim loại trong các bộ phận cây lá gai xanh trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2020  Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Phạm Văn Đồng
16  Optimization of removal of Enrofloxacin from aqueous solution by Electron-beam irradiation: a Taguchi approach 2022  Korean Journal of Chemical Engineering
3. Sách, giáo trình:
Stt Tên sách/giáo trình Nơi xuất bản Năm xuất bản
1  Môi trường và con người  Đại học Huế 2022

V. KHEN THƯỞNG
Stt Giải thưởng, khen thưởng Số Quyết định, năm
1  Công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM năm 2018  1612/QĐ-ĐHQG, 2018