LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Trương Quang  Sanh
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Trương Quang  Sanh Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 26/10/1989 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Xã Bình Thạnh Tây, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2017, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ Thuật Công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: xã Bình Thạnh Tây, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0905.760.197
Fax:  Email: tqsanh@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Ngành học: Kỹ thuật Điện
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2012
Bằng đại học 2: Quản trị doanh nghiệp Năm tốt nghiệp: 2012
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật điện Năm cấp bằng: 2017
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
04/2013 - 04/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng viên tập sự
05/2014 đến nay Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên trường Đại học Phạm Văn Đồng 2014  Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học của sinh viên” – Trường ĐH Phạm Văn Đồng
2  Phân tích các sự cố ngẫu nhiên N-1 và giải pháp khắc phục hiện tượng quá tải trên lưới truyền tải miền Trung 2017  Tạp chí khoa học và công nghệ Trường ĐH Phạm Văn Đồng – Số 10