LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Nguyễn Phạm Hoàng  Dũng
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Phạm Hoàng  Dũng Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 18/09/1985 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: . Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Điện – Điện tử, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 64 Nguyễn Trãi, Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0984740655
Fax:  Email: nphdung@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh
Ngành học: Điện tử - Viễn thông
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2008
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Khá

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
03/2008 – 09/2009 Công ty TNHH Renesas Việt Nam Kỹ sư kiểm tra thiết kế phần cứng
01/2010 – 03/2013 Trung tâm nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch (ICDREC) – Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh Kỹ sư kiểm tra thiết kế phần cứng
04/2013 đến nay Trường đại học Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  The Environment to Verify AXI DDR3 Controller 2010  Integrated Circuits and Devices in Vietnam (ICDV)
2  Công nghệ MEMS và ứng dụng 2017  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường ĐH Phạm Văn Đồng, số 10