LÝ LỊCH KHOA HỌC

 KS. Trần Xuân  Huệ
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Trần Xuân  Huệ Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 20/05/1963 Nơi sinh: Phường Trần Hưng Đạo - TP. Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi
Quê quán: P.Trần Hưng Đạo,T.P Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: KS. Năm, nước nhận học vị: 2005, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo Viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 11 - Đường Nguyễn Tự Tân - Phường Trần Hưng Đạo - TP. Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0914121663
Fax:  Email: txhue@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Tại chức
Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
Ngành học: Điện khí hóa & Cung cấp điện
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2005
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1:  Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1995-2000 Trường Dạy nghề Quảng Ngãi Giảng dạy
2001-07/2007 Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi Giảng dạy
07/2007 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC