LÝ LỊCH KHOA HỌC

 KS. Trương Quang  Dũng (A)
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Trương Quang  Dũng (A) Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 23/07/1961 Nơi sinh: Nghệ an
Quê quán: thôn Chú Tượng xã Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: KS. Năm, nước nhận học vị: 2003, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại Học Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 262 Phan Đình Phùng TP Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0914091188
Fax:  Email: tqdung07@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Tại chức
Nơi đào tạo: Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng
Ngành học: Điện Kỹ Thuật
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2003
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Ạnh Mức độ sử dụng: B
- Ngoại ngữ 2: Bulgaria Mức độ sử dụng: Giao tiếp

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
9/1988 – 10/1995 Trung Tâm KTTH- hướng nghiệp dạy nghề Quảng Ngãi Giáo viên
11/1995 – 11/2000 Trường Dạy Nghề Tỉnh Quảng Ngãi Giáo viên
12/2000 – 10/2007 Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Quảng Ngãi Giáo viên
11/2007 đến nay Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Giáo viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Nghiên cứu, cải tiến máy cắt Plasma LATEK 85PS 2015 - 2016 Cấp Trường Thành viên