LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Nguyễn Thùy  Linh
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Thùy  Linh Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 31/07/1983 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Kỳ Anh – Hà Tĩnh
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2011, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ thuật công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 454 Lê Lợi – TP Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0985005257
Fax:  Email: ntlinh@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính qui
Nơi đào tạo: Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
Ngành học: Kỹ Thuật điện
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2007
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật điện Năm cấp bằng: 2011
Nơi đào tạo: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
- Tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật Điện Năm cấp bằng: Đang làm NCS
Nơi đào tạo: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
Tên luận án: “Nghiên cứu phát triển ứng dụng quang điện mặt trời tại Việt Nam”
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Anh văn Mức độ sử dụng: Bằng C, TOEIC 650

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2008 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống chiếu sáng thông minh tiết kiệm năng lượng sử dụng điod phát quang (LED) và nguồn cấp điện pin mặt trờ 2012 - 2015 Đề tài cấp nhà nước CB phối hợp nghiên cứu, NCS
 2 Đề án khảo sát thí điểm: Nghiên cứu, đo đạc và đề xuất tiêu chuẩn đấu nối điện mặt trời lắp mái vào hệ thống điện Việt Nam 2015 - 2016 Đề tài cấp Bộ Công Thương CB phối hợp nghiên cứu, thư kí đề án
 3 Nghiên cứu phát triển điện mặt trời lắp mái nối lưới tại Việt Nam 2017 - 2018 Đề tài cấp tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) CB phối hợp nghiên cứu, thư kí đề án
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Tái cấu trúc ngành điện trong thị trường điện Việt Nam 2013  Tạp chí khoa học - Đại học Sài Gòn
2  Cơ cấu giá điện trong thị trường điện cạnh tranh 2014  Tạp chí khoa học công nghệ - ĐH Phạm Văn Đồng
3  Vật liệu EVA sử dụng cho modun pin mặt trời 2014  Báo cáo khoa học các định hướng nghiên cứu vật lí
4  Curing treatment of EVA used for solar module 2014  Tạp chí khoa học – Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội
5  Các phương thức hoạt động của hệ thống điện mặt trời công suất nhỏ 2015  Tạp chí khoa học công nghệ - ĐH Phạm Văn Đồng (đang chờ phản biện)
6  Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chế tạo modul và giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống điện mặt trời Si 2015  Tạp chí khoa học & Công nghệ Việt Nam
7  Điện mặt trời lắp mái nối lưới - Nguồn năng lượng cho các ngôi nhà thông minh và phát triển bền vững 2016  Hội thảo khoa học: Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2016: Thách thức cho phát triển bền vững - Bộ Công Thương
8  Khảo sát, đánh giá một số thông số vận hành của điện mặt trời lắp mái nối lưới tại khu vực miền trung Việt Nam 2017  Tạp chí khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
9  Điện mặt trời lắp mái nối lưới-giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả cho các tòa nhà công cộng 2017  Tạp chí khoa học & Công nghệ Năng lượng Đại học Điện Lực
10  Quang điện và thay đổi tư duy sử dụng năng lượng hiệu quả trong phát triển kinh tế bền vững 2017  Hội thảo khoa học: Diễn đàn Năng lượng Việt Nam: hiện tại và tương lai - Bộ Công Thương