LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Lê Trương  Huy
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Lê Trương  Huy Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 19/10/1979 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Thị Trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2010, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ thuật công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Thị Trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 055 3 822 901, NR: , Di Động: 0946 032 018
Fax:  Email: lthuy@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành học: Điện - Điện tử
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2003
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Mạng và Hệ thống điện Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: C

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2005 - 2007 Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Quảng ngãi Giảng dạy
2008 đến nay Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC