LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Phạm Văn  Trung
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Phạm Văn  Trung Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 24/3/1985 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Bình Châu – Bình Sơn – Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ thuật công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 485 Trường Chinh – Thành phố Quảng Ngãi – Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0984705677
Fax:  Email: pvtrung@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Đại học chính qui
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành học: Công nghệ chế tạo máy
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2008
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: TOEFL ITP 467

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
3/2008-4/2009 Shinil Technology Inc. Kỹ sư thiết kế
4/2009-12/2012 Phân viện máy và dụng cụ công nghiệp Cán bộ kỹ thuật
4/2013 đến nay Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Deformation Ability Of Singel Point Incremental Forming For Thermo-Plastic Composite Materials 2011  Tạp chí Phát Triển KH&CN, tập 14, số K2.
2  Một số giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học sinh viên 2014  Kỷ yếu hội thảo khoa học nâng cao chất lượng hiệu quả nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
3  Ứng dụng phần mềm SAP2000 trong giải bài toán kết cấu 2015  Kỷ yếu hội thảo khoa học khoa KTCN, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
4  Nghiên cứu khả năng biến dạng của tấm composite nền PE cốt sợi thủy tinh khi gia công bằng phương pháp biến dạng gia tăng đơn điểm 2015  Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, số 7